Редакційний штат

Відповідальний редактор

  1. Олександр Вікторович Зозульов, Національний технічний університет України "КПІ", Україна