Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", факультет менеджменту та маркетингу

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Джерела підтримки

Збірник видається коштом факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського