Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", факультет менеджменту та маркетингу

ФММ НТУУ "КПИ"

Джерела підтримки

Збірник видається коштом факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ"