ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова

Анотація


У статті досліджено сутність поняття «соціальний медіа маркетинг».    Розглянуто види соціальних медіа та наведено їх приклади. Проаналізовано переваги і недоліки SMM. Однією з  найважливіших переваг є аналіз вивчення попиту і споживчих мотивацій на ринку маркетологами, а серед недоліків виділяється наявність ризику щодо втрати прихильності споживачів через некоректні дії у комунікаціях. Досліджено потребу суспільства і підприємств в соціальному медіа маркетингу. Наведено дані досліджень компанії «Factum Group Ukraine», завдяки яким було визначено кількість користувачів інтернетом, в зв’язку з чим українські компанії виокремлюють у комунікаційному бюджеті активність у соціальних мережах. Виділено низку інструментів для здійснення діяльності у соціальних медіа за рахунок чого відбувається просування бренду підприємства, створюються об’єднання споживачів тих чи інших підприємств у групи, а також збільшується та утримується аудиторія користувачів інтернету. Обґрунтовано значення  подальшого розвитку методу оцінки ефективності соціального маркетингу. Визначено необхідність використання соціального медіа маркетингу українськими підприємствами.


Ключові слова


SMM; соціальні медіа; соціальні мережі; Інтернет-маркетинг; маркетингові комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дослідження інтернет-аудиторії України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Филип Котлер. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 464 с.

Короткий Г.І. Віннікова І.І. Рекламний менеджмент. Навчальний посібник/ Г.І. Короткий, І.І. Віннікова. – К: ДАЖКГ, 2010 .- 220 с.

Стратегическое планирование коммуникаций: заявите о своем ресурсе в соцмедиа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://semempire.com.ua/smmmarketing.

100 инструментов SMM-продвижения [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cmsmagazine.ru/library/items/internet-marketing/smm-100-instruments-to-promote/.

Bernoff J. The POST Method: A systematic approach to social strategy [Електронний ресурс] / J. Bernoff. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://forrester.typepad.com/groundswell/2007/12/the-postmethod.html.

Coon M. Social media marketing: successful case studies of businesses using facebook and youtube with an in-depth look into the business use of twitter / M. Coon // Unpublished term project, Stanford University, – 2010.

Hollis N. Social Media: Fans and Followers Are an «End», Not a «Means» [Електронний ресурс] / N. Hollis // Millward Brown: Point of View. – Режим доступу: http://www.millwardbrown.com/Insights/ PointsOfView/ Default.aspx.

Michaelidou N. Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of small and medium b2b brands / N. Michaelidou, N. Siamagka, G. Christodoulides. // 40. – 2011. – №7. – С. 1153–1159.

Moore S. 9 Metrics to Measure Social Media Marketing Success [Електронний ресурс] / S. Moore. – Режим доступу: http://www.evergreensearch.com/9-metrics-to-measure-social-media-marketing-success/.

Stelzner Michael A. 2012 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT. / Michael A. Stelzner – Режим доступу: https://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108736

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua