DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135937

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Ю.В. Макогон

Анотація


В рамках статті розглянуті історичні передумови до створення Великого
шовкового шляху. На основі проведеного дослідження в статті проаналізовані напрямки вантажоперевезень історичного і сучасного Шовкового шляху, а також передумови створення «Нового економічного пояса - Великий шовковий шлях». В цій
статті коротко описуються перспективи Ініціативи з розвитку Шовкового шляху для сприяння торгівлі та інвестиціям в Центральній Азії та інших країнах «Великого шовкового шляху ». Автор стверджує, що успішна реалізація проекту будівництва «Нового шовкового шляху» ознаменує в якійсь мірі навіть нову епоху - епоху активної експансії Європи «молодий і повної сил» Азією. Одна з головних цілей ініціативи «Один пояс - одна дорога »- це розвиток центральних і західних регіонів Китаю. китайська
ініціатива спрямована не стільки зовні, скільки всередину самої китайської економіки і китайського суспільства.


Ключові слова


шовковий шлях; новий шовковий шлях; транзитность території; «Один пояс-один шлях»; економічний пояс;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Riding the Silk Road: China sees outbound investment boom Outlook for China’s outward

foreign direct investment. China: Ernst&Young, 2015. URL:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-outbound-investment-reporten/$FILE/ey-china-outbound-investment-report-en.pdf

Hucheng G. Creating the New Ground of Opening Up. Key Speech by Minister Gao Hucheng at

the Series Seminar on the Outlook of the 13th Five Year Plan. 2016. URL:

http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201604/2016040

shtml

Makogon Y., Kinchevska Y. Analysis of Current Situation and Perspectives of Innovation

Development of Ukraine in the Conditions of Global Transformations. North-East Asian

Academic Forum, Harbin: Harbin University of Commerce. № 1. 2015. Р. 52-56.

Гончарук А. З., Гобова Є. В., Кіктенко В. О., Коваль О. А., Кошовий С. А. Аудит

зовнішньої політики: Україна - Китай. Київ: Інститут світової політики, 2016. URL:

http://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/auditukrchi.pdf .

Київ – Пекін. Безпечна дистанція. Главком. 2016. 13 жовтня. URL:

http://glavcom.ua/publications/kijiv-pekin-bezpechna-distanciya-377518.html

Макогон Ю.В. Современное состояние и перспективы инновационного развития Украины

в условиях глобализационных трансформаций: материалы Северо-Восточного Азиатского

академического форума. Харбин: Харбинский университет коммерции, 2015. С. 151-157.

Макогон Ю.В., Грузан А.В. Роль Великого Шелкового пути в развитии цивилизации.

Возрождение Большого пути через трансформацию Евразийских транспортных

коммуникаций: региональный аспект: монография / под ред. Макогона Ю.В. Донецк.

ДонНУ, 2009. 306 с.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua (дата

звернення 16.02.2018).

Строганов А.О. Новый шелковый путь: вызов российской логистике. Азимут научных

исследований: экономика и управление. 2016. № 4. URL: http://rusrand.ru/analytics/novyyshelkovyy-put-vyzov-rossiyskoy-logistike

Изъюрова Л. Новый шелковый путь. Транспорт России. URL:

http://transportrussia.ru/transportnaya-politika/novyy-shelkovyy-put.html (дата звернення

02.2018).

Новый Шелковый путь и Украина: 5 ключевых вопросов. Центр транспортних

стратегий URL:

http://cfts.org.ua/spetsproekty/novyy_shelkovyy_put_i_ukraina_5_klyuchevykh_voprosov (дата

звернення 16.02.2018).
Copyright (c) 2019 Ю.В. Макогон

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua