DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136673

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН АСЕАН: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

В.Г. Герасимчук

Анотація


У здійсненому дослідженні наголошується на постійно триваючій у світовій господарській системі безкомпромісній боротьбі за переділ сфер впливу із застосуванням політичних, ідеологічних, психологічних, військових, економічних, інформаційних та інших методів. Розглянуто основи міжнародної економічної інтеграції у рамках СОТ та зміни, що відбуваються під впливом кризи неоліберальної моделі глобалізації. Розкрито особливості розробки і реалізації регіональних торгових угод для здійснення політики вибіркової лібералізації торгівлі на противагу дії протекціоністських сил у міжнародній торгівлі, що виступає певним гальмом у розвитку міжнародних економічних відносин. Розвиток інтеграційних процесів у світовій торгівлі розглядається на прикладі Асоціації держав Південно-Східної Азії – АСЕАН. Наведено основні мотиви та головні цілі країн при намірі заснування АСЕАН (прискорення економічного, соціального і культурного розвитку країн-учасниць на основі співпраці і взаємодопомоги; підтримка і розширення взаємовигідного співробітництва із загальними та регіональними міжнародними організаціями тощо). Здійснена загальна характеристика соціально-економічного розвитку “десятки»” країн АСЕАН за низкою критеріїв. Виявлено тенденції становлення та розвитку економічних відносин між окремими країнами зазначеної регіональної міжурядової організації, а також в цілому в АСЕАН в рамках створеної зони вільної торгівлі. Визначено особливості співробітництва АСЕАН з основними торговельноекономічними партнерами і міжнародними економічними організаціями. Досліджуються напрями зміцнення Співтовариства АСЕАН – від торгівлі товарами і послугами до вирішення соціальних та екологічних проблем. Здійснено оцінку стану та перспектив поглиблення торговельно-економічних відносин між країнами АСЕАН і Україною. Наголошується на можливості та необхідності розширювати взаємовигідні економічні відносини як в агропромисловій сфері, так і в галузях машинобудування, у військовотехнічній сфері, залученні інвестицій, реалізації освітніх програм.


Ключові слова


АСЕАН; глобалізація; зона вільної торгівлі; інтеграція; лібералізація; протекціонізм; регіоналізація;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gerasymchuk V. I. (2016). Liberalism and priority consideration of national economic

interests in international trade. Fritrederstvo i prioritetnyy uchet natsional'nykh ekonomicheskikh

interesov v mezhdunarodnoy torgovle / V.I. Gerasymchuk // Russia: Trends and Development

Prospects. Yearbook. Issue. 11. / RAS. INION. Dep. sci. cooperation; Ed. V.I. Gerasimov. – M.,

– Part 2. – P. 87-92 (In Russian).

Lisovolik Y. (2016). World Trade Organization in the maze of regionalism. Vsemirnaya

torgovaya organizatsiya v labirinte regionalizma. Retrieved from http: //ru.valdaiclub. com / a /

highlights /vsemirnaya-torgovaya-organizatsiya-v-labirinte (In Russian).

Association of Southeast Asian Nations (2016). Assotsiatsiya gosudarstv YugoVostochnoy Azii. Retrieved from http://www.mid.ru/summit-russia-asean/-/asset_publisher/

FX0KRdXqTkSJ/content/id/2141874 (In Russian).

Mironova V.N. (2015). ASEAN Free Trade Zone: problems and development prospects.

Zona svobodnoy torgovli ASEAN: problemy i perspektivy razvitiya. Retrieved from

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6117 (In Russian).

ASEAN Community in Figures, ASIF 2013. URL: www.aseansec.org.

Policy Research Working Paper 4615. Trade Facilitation in ASEAN Member Countries

Measuring Progress and Assessing Priorities Ben Sheperd, John Wilson. The World Bank

Development Research Group Trade Team. May 2008. P. 6-13.

Foresight of Ukrainian economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030)

time horizons. Forsayt ekonomiky Ukrayiny: serednʹostrokovyy (2015–2020 roky) i

dovhostrokovyy (2020–2030 roky) chasovi horyzonty / Sc. Project Manager, Acad. NASU M. Z.

Zgurovsky. – Kyiv: NTUU "KPI", 2015. – 136 p. (In Ukrainian).

What are the interesting markets for Ukraine in South-East Asia (2016). Chem interesny

Ukraine rynki stran Yugo-Vostochnoy Azii. Retrieved from

https://euroua.com/ukraine/economic8458-chem-interesny-ukraine-rynki-stran-yugo -vostochnojazii (In Russian).

Kurnishova Y. (2015). Contemporary trends of regionalism in East Asia: opportunities for

Ukraine. Analytical note. Suchasni tendentsiyi rehionalizmu v Skhidniy Aziyi: mozhlyvosti dlya

Ukrayiny. Analitychna zapyska. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/399/ (In

Ukrainian)
Copyright (c) 2019 В.Г. Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua