DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80127

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

А. Ю. Погребняк

Анотація


У статті досліджено процедуру вибору механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування як основу для накопичення антикризового потенціалу. Автором визначено, що основою вибору механізму антикризового управління є діагностика кризового стану. Оцінювання ефективності наявного механізму запропоновано здійснювати шляхом розрахунку інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління за показниками збалансованої системи. З метою вибору інструментів антикризового управління, адекватних стану кризових явищ на підприємствах запропоновано інтерпретацію меж інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління. Застосування математичного апарату та запропонованої етапності виведення підприємства із стану кризи дають можливість розрахувати прогнозні значення інтегрального показника ефективності механізму антикризового управління, надати рекомендації щодо інструментів механізму антикризового управління та виявити накопичений антикризовий потенціал

Ключові слова


криза; підприємство; механізм антикризовового управління; інтегральний показник ефективності механізму антикризового управління; антикризовий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлозерцев О. В. Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств: дис. кандидата екон. наук: 08.06.01 / О. В. Бєлозерцев. – Алчевськ, 2003. – 209 с.

Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / П. Благуш – М. : Финансы и статистика, 1989. – 248 с.

Леоненко М. М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / М. М. Леоненко, Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й.Ядренко. – К : Інформтехніка, 2005. – 380 с.

Погребняк А.Ю. К вопросу о накоплению антикризисного потенциала на промышленных предприятих Украины / А. Ю. Погребняк // International scientific journal «PROGRESS». - Международная академия социально-єкономических наук. - Тбилиси : Международное издательство «Прогресс» - 2013. - №1-2. - С. 150-156.

Погребняк А.Ю. Проблеми вибору методики оцінки ефективності механізму антикризового управління на промисловому підприємстві / А. Ю. Погребняк // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2013. - № 10. - С.224-230

Рекова Н.Ю. Антикризові резерви формування фінансового потенціалу інституційної інфраструктури / Н. Ю. Рекова, Н. А. Ясинська // Молодий вчений : науковий журнал. – 2015. – Вип. 12 (28). – С. 82–89.

Сейсебаєва Н.Г. Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств машинобудування / Н. Г. Сейсебаєва// Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук. ред. І. Г. Манцуров. — К., 2015. — Вип. 6 (169). — С. 130—133.
Copyright (c) 2019 А. Ю. Погребняк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua