ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Савицька, А. Ю. Скляр

Анотація


Визначено актуальність формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки, яка передбачає необхідність формування візії компанії в умовах трансформаційних змін в системі її управління, формує програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інтеграції інформаційних потоків на підприємстві з метою оперативного реагування на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації; представлено результати аналізу основних показників фінансової стійкості та платоспроможності досліджуваного підприємства; виявлено передумови впровадження концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві; доведено, що запровадження трансформаційних змін в систему антикризового управління на основі системного підходу та інтеграції організаційно-економічного й інформаційного забезпечення в контексті розвитку контролінгу на підприємстві надає змогу оперативно контролювати процес виконання поставлених цілей та допомагає підвищити ефективність його функціонування в умовах економічної та політичної нестабільності в країні і світі.

Ключові слова


фінансовий контролінг; концепція антикризового фінансового контролінгу

Повний текст:

PDF

Посилання


Савицька О. М., Скляр А. Ю. Антикризовий фінансовий контролінг – концепція ефективного управління підприємством в умовах економічної нестабільності та підвищення конкуренції / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр / Матеріали ХІV Міжнародної наук.-практ. конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», м. Київ, 25 листопада 2015 року. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – С. 76.

Семчук І. В. Контролінг в системі антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / І. В. Семчук, М. В. Тупчій. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=67327.

Бабіна Н. О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Бабіна // «Ефективна економіка», №5, 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3018.

Савицька О. М., Скляр А. Ю. Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах / О. М. Савицька, А. Ю. Скляр // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VI Всеукраїнської наук.-практич. конф. з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 493 – 498.

Сопко В. В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Сопко, О. М. Ромашко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_2_21.pdf.

Грибан С. В. Система антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / С. В. Грибан. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2467.

Баядера ‒ Імпорт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bayadera-import.com/ru/o-kompanii.

Рибак О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Рибак Ольга Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. ‒ 20 c. – Режим доступу: http://www.khnu.km.ua/root/res/2-21-3-10.pdf.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80128

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. М. Савицька, А. Ю. Скляр

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua