МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ»

Т. О. Пустова, М. О. Базь

Анотація


У статті висвітлено вплив складових споживчої моделі оцінювання привабливості спеціальності абітурієнтом на етапи формування комунікаційної стратегії. Саме дослідження споживчих мотивацій дає змогу якнайкраще зрозуміти процес прийняття рішення при виборі спеціальності вступником та відповідно розробити комплекс маркетингових комунікацій для ефективного залучення цільової аудиторії. Розглянуто систему цінностей абітурієнтів, що визначає раціональну та ірраціональну складову мотиваційної компоненти моделі споживчого вибору. Особливу увагу направлено на цінності, що формують ірраціональну складову моделі. Їх детальний аналіз допомагає врахувати всі аспекти при розробці комунікаційного звернення. Визначено важливість впливу ситуативної компоненти на вибір спеціальності. Запропоновано процедуру розробки комплексу маркетингових комунікацій, направленого на абітурієнтів. При цьому враховано цілі, ринкові та маркетингові можливості, ресурси  кафедри, що закликає випускників шкіл до вступу на її спеціальність. Сформульовано цілі, функції та завдання етапів побудови комунікаційної стратегії задля досягнення ефективності залучення абітурієнтів.

Ключові слова


модель споживчого вибору; система цінностей; комплекс маркетингових комунікацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Босак О.В. Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формуванні економіки знань / О.В.Босак // Регіональна економіка - 2008 - №4.- с.223-227

Оболенська Т.Є. Маркетингові стратегії вищих навчальних закладів України/ Т.Є. Оболенська // Маркетинг: теорія і практика. – 2000. – Вип. 4. – с.151-155

Панкрухин А.В. Маркетинг образовательных услуг/ А.В. Панкрухин// Маркетинг в Росии и зарубежом – 2001. – № 2(4). – с.10 -21

Базь М.О. Модель вибору споживачем промислових товарів / М. О. Базь, О.В. Зозульов // Маркетинг і реклама: журнал. – 2011. – №11. – с.64–69.

Базь М.О. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на ринку персональних комп’ютерів: Автореф. дис. канд. екон. наук: 29.08.12/НТУУ «КПІ». – Київ. – 2012. – 20 с.

Зозулев, А. В, Поведение потребителей: учеб. пос. / А. В. Зозулев. – К.: Знання, 2004. – с. 364
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80351

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Т. О. Пустова, М. О. Базь

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua