DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80632

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

К. С. Шабан, О. В. Зозульов

Анотація


У статті досліджено науково-теоретичні підходи до класифікації інновацій підприємств, що входять в міжорганізаційні об’єднання. Проаналізовані підходи зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері інновацій від  класиків економічної теорії до сучасників. Запропоновано власну класифікацію інновацій, що охоплює узагальнені ознаки класифікацій інновацій, а також ознаки, що характеризують інновації підприємств, які входять в об’єднання, а саме особливість організації інноваційних процесів, рівень розроблення і поширення нововведення, джерело ідеї, за джерелами фінансування. Визначено зміст кожної з інновацій та властиві їй якісні характеристики, набір яких і дає змогу визначити величину впливу інновації на інноваційну політику підприємства та розвиток підприємства в цілому.

Ключові слова


інновація; класифікація інновацій; інклюзивні інновації; ощадні інновації; відкриті та закриті інновації; внутрішньоорганізаційні та міжорганізаційні інновації; маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД –Університетська книга: 2010. – 334 с.

Сиротинська Н. М. Види інновацій підприємств промисловості / Н. М. Сиротинська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – c.314-319. – (Вісник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка» ; № 727).

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : Вид-во «Кондор», 2010. – 398 с.

Afuah A. Innovation management: strategies, implementation and profits.- Oxford - Oxford University Press, 2003.

Bound, K. & Thornton, I. Our Frugal Future: Lesson’s From India’s Innovation System, [Електронний ресурс] // NESTA,. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/our_frugal_future.pdf.

Сhesbrough H. Mananging Open Innovation: Chess and Poker, “ Research Technology Management”, 2004- Jan/Feb, 47(1), s.23-26

Сhesbrough H. New Puzzies and New Findings, w: H.W. Сhesbrough, W.Vanhaverbeke, J.West, red. Open Innovation:Researching a New Paradigm.- Oxford- Oxford University Press, 2006.

Drucker P.F. Managing in a Time of Great Change. New York: Truman Talley Books/Dutton, 2007.

Foster C & Heeks. Conceptualising Inclusive Innovation: Modifying Systems of Innovation Frameworks to Understand Diffusion of New Technology to Low-Income Consumers. European Journal of Development Research, 2013 -25(3), 333-355.

Freeman C., Soete L.The Economics of Industrial Innovation, Continium, London,1997.

Gomulka S. The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge London,1990.

Kuznets S. Six Lectures on Economic Growth, Illinois-Free Press, Glencoe,1959.

Marquisb D.G., Mayers S. Successful industrial innovations: A study of factors underlying innovation in selected firms, National Science Foundation , Washington, DC.1969

Nelson R. Capitalism as an Engine of Progress, “Research Policy”,1990-19(3), June, s.193-214.

Nelson R. Technological Diffusion and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, London, 2005.

North D.C.Transactions Costs, Instutions and Economic History, “Journal of Institutional and Theoretical Economics” 1984-140(1), 7-17.

OECD Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, Organisationfor Economic Co-operation and Development, Statistical Office of the European Communities, 2005.

Prahald C.K., Mashelkar R.A. Innovation's Holy Grail, Harvard Business Review, 2010 88(7-8) s. 132-141.

Rogers E.M.Diffusion of innovations,4 ed., Free Press, New York. 1995

Rogers E.M. Diffusion of innovations, Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, 2003.

Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York, 1950.

Schumpeter J. Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960.

Von Hippel E. Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge, Mass, 2005.

Von Hippel E. Horizontal innovation networks – by and for users, Industrial and Corporate Change, 2007, 16, s. 293-315.
Copyright (c) 2019 К. С. Шабан, О. В. Зозульов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua