Інформація про автора

Іваницька, О. В., канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Україна