Інформація про автора

Єрешко, Ю. О., канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Україна