Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) LANDING PAGE ТА SMART SITE ЯК ЕФЕКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ Анотація   PDF
О. П. Цурін, А. С. Шпіляк
 
№ 13 (2016) SELECTING INTERNATIONAL MARKET ENTRY STRATEGY IN A HOTEL INDUSTRY Анотація   PDF
Tetiana Spivakovska, Meera Nofal Mohamed Al Mashwi Al Suwaidi
 
№ 13 (2016) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О. В. Іваницька, Н. В. Рощина, М. А. Южаков
 
№ 13 (2016) ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація   PDF
В. В. Бобиль
 
№ 12 (2015): 2015 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Марія Олексіївна Базь, Є. А. Домашева
 
№ 13 (2016) ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ Анотація   PDF
С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко
 
№ 13 (2016) ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Макогон
 
№ 13 (2016) ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. О. Демешок
 
№ 12 (2015): 2015 Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу в Україні Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська
 
№ 13 (2016) АВТОМАТИЗАЦІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА Анотація   PDF
З. С. Щурова, О. Л. Жиров
 
№ 12 (2015): 2015 АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ Анотація   PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
С. О. Солнцев, О. М. Тарасенко
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ Анотація   PDF
Д. Є. Мартинович
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИТРАТ З ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Т. П. Лободзинська
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
О. П. Кавтиш, А. Ю. Погребняк
 
№ 12 (2015): 2015 Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників Анотація   PDF
Сергій Станіславович Колбасинський
 
№ 12 (2015): 2015 АНАЛІЗ ЗМІН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Гречко
 
№ 12 (2015): 2015 АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. Р. Дунська, М. С. Пащенко
 
№ 13 (2016) БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Анотація   PDF
П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова
 
№ 12 (2015): 2015 ВІДПОВІДНІСТЬ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУЧАСНИМ ВИМОГАМТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Грінько
 
№ 13 (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. П. Чукурна
 
№ 12 (2015): 2015 ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко
 
№ 12 (2015): 2015 ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова
 
№ 13 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна
 
1 - 25 з 163 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>