Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОЦІНЮВАННЯ ТРАНЗИТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
К. В. Петренко, К. С. Мініч
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ У МЕЖАХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Анотація   PDF (English)
Я Нужна, М. Пічугіна
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
Є. А. Домашева, О. В. Зозульов
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЕТАП ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Юрій Володимирович Макогон, Валерія Валеріївна Подунай
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
О. М. Савицька, А. Ю. Скляр
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ Анотація   PDF
А. О. Дрозд
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН Анотація   PDF
Б.В. Дергалюк, А.Ю. Погребняк
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ПОДОЛАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (English)
Я Манько, Н Черненко
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Т.А. Коцко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА PEER-ГРУПИ КРАЇН НА ПЕРІОДІ 1990-2014 РОКІВ Анотація   PDF
С. В. Войтко
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ Анотація   PDF
Сергій Вікторович Нараєвський
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ЕЛЕКТРОМІБІЛІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Анотація   PDF
Я.В. Грома, Я. І. Глущенко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРАЇН СВІТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ Анотація   PDF
Т. П. Панасюк, М. В. Маленко, Т. П. Лободзинська
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МОНЕТИЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко, А. Ю. Черненький
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І.В. Пономаренко, І.І. Віннікова, Г.М. Гребньов
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Дмитро Миколайович Стеченко, І. Ю. Воронкова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПРИНЦИПИ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко, Р. Фрідман, І. В. Мілько
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР Анотація   PDF
О. Ф. Морозов
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марина Олегівна Кравченко
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
С. О. Тульчинська, А. О. Мілай
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПРОБЛЕМИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. М. Крейдич, А. О. Гагарін
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. В. Виноградова, О. Ю. Гусєва, К. І. Пілігрім
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Рашидівна Дунська, А. Г. Локота
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н.В. Семенченко, К.М. Дорундиак
 
226 - 250 з 354 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>