Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 АДАПТАЦІЯ ФАХОВОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ДО ВИМОГ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А.А. Романова, В.В. Жидок, Т.В. Забаштанська
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ Анотація   PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 АКУМУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
С. О. Солнцев, О. М. Тарасенко
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ Анотація   PDF
Д. Є. Мартинович
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИТРАТ З ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Т. П. Лободзинська
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
А. Ю. Погребняк, Т. Ю. Хоменко
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
О. П. Кавтиш, А. Ю. Погребняк
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників Анотація   PDF
Сергій Станіславович Колбасинський
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
М. О. Кравченко, Р. Д. Уваровський
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 АНАЛІЗ ЗМІН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Гречко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС Анотація   PDF
І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Анотація   PDF
О. В. Зозульов, А. Т. Василенко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 АНАЛІЗ ПРИЧИННОСТІ МІЖ ІННОВАЦІЙНИМИ ТА ЕКСПОРТНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Анотація   PDF (English)
А.Р. Дунська, О.В. Бузинник
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 АНАЛІЗ РИНКУ ДЕПОЗИТІВ БАНКІВ УКРАЇНИ – ДИНАМІКА ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ В 2016-2018 РОКАХ Анотація   PDF
А.О. Дрозд
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. Р. Дунська, М. С. Пащенко
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ ІТ- СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ-4.0 Анотація   PDF
А.О. Алтинпара А. О., О.О. Корогодова
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 БІЗНЕС-СТІЙКІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
В.М. Тупкало
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
С. В. Андрос
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ю.О. Лупенко, С.В. Андрос
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Анотація   PDF
П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Л.П. Артеменко, М.А. Пічугіна, О.Т. Артеменко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ Анотація   PDF
В. Г. Герасимчук
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ВІДПОВІДНІСТЬ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУЧАСНИМ ВИМОГАМТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Грінько
 
26 - 50 з 354 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>