Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 12 (2015) АНАЛІЗ ЗМІН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Гречко
 
№ 14 (2017) АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС Анотація   PDF
І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов
 
№ 14 (2017) АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Анотація   PDF
О. В. Зозульов, А. Т. Василенко
 
№ 12 (2015) АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова
 
№ 13 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ХАРАКТЕР ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. Р. Дунська, М. С. Пащенко
 
№ 14 (2017) БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Анотація   PDF
С. В. Андрос
 
№ 13 (2016) БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ Анотація   PDF
П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова
 
№ 14 (2017) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ Анотація   PDF
В. Г. Герасимчук
 
№ 12 (2015) ВІДПОВІДНІСТЬ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУЧАСНИМ ВИМОГАМТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Грінько
 
№ 13 (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. П. Чукурна
 
№ 12 (2015) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко
 
№ 12 (2015) ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ В КІБЕРСЕРЕДОВИЩІ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ Анотація   PDF   PDF (English)
Є.А. Домашева, О.В. Зозульов
 
№ 13 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна
 
№ 13 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. О. Чупріна, І. А. Шеховцова
 
№ 13 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ПРИВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. В. Давиденко
 
№ 13 (2016) ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. О. Кириченко
 
№ 14 (2017) ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Диба
 
№ 14 (2017) ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УПРАВЛІНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Н. Є. Скоробогатова, Є. С. Грищенко
 
№ 14 (2017) ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
О. В. Іваницька, С. А. Смирнов, О. С. Біловус
 
№ 13 (2016) ВПЛИВ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
В. Я. Голюк
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ ДО ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
A.S Teletov, V.Y Hryhorenko
 
№ 12 (2015) ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ФАКТОРУ НА РЕКЛАМУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
І. І. Віннікова, І. В. Пономаренко, Георгій Миколайович Гребньов
 
№ 13 (2016) ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Кулинич
 
№ 14 (2017) ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. В. Дергачова, Я. О. Колешня
 
26 - 50 з 255 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>