Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. П. Чукурна
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИНАМІКИ СТАВКИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ФОНДІВ ТА СТАВКИ ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ РЕФІНАНСУВАННЯ ЄЦБ Анотація   PDF
V.Y. Goliuk
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю.О. Гавриш, А.Д. Кухарук
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ В КІБЕРСЕРЕДОВИЩІ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ Анотація   PDF   PDF (English)
Є.А. Домашева, О.В. Зозульов
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. О. Чупріна, І. А. Шеховцова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВИКОРИСТАННЯ ПРИВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. В. Давиденко
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. О. Кириченко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗАОЩАДЛИВОГО ТИПУ НА РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Диба
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
С.В. Салоїд
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УПРАВЛІНСЬКУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Н. Є. Скоробогатова, Є. С. Грищенко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
О. В. Іваницька, С. А. Смирнов, О. С. Біловус
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВПЛИВ ВІДСОТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ДИНАМІКУ ВВП ЛАТВІЇ Анотація   PDF (English)
В.Я. Голюк
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВПЛИВ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
В. Я. Голюк
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ ДО ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
А.С. Телетов, В.Ю. Григоренко
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ФАКТОРУ НА РЕКЛАМУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
І. І. Віннікова, І. В. Пономаренко, Георгій Миколайович Гребньов
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Кулинич
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. В. Дергачова, Я. О. Колешня
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю. П. Воржакова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю. П. Воржакова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ВУЗЛОВИЙ ПІДХІД ЩОДО КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ Анотація   PDF
В. В. Стадніченко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ» Анотація   PDF
О. С. Хринюк, М. О. Дергалюк
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Надія Сергіївна Кубишина, Т. В. Ковальчук
 
51 - 75 з 354 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>