Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю. П. Воржакова
 
№ 13 (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ю. П. Воржакова
 
№ 13 (2016) ВУЗЛОВИЙ ПІДХІД ЩОДО КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ Анотація   PDF
В. В. Стадніченко
 
№ 14 (2017) ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ» Анотація   PDF
О. С. Хринюк, М. О. Дергалюк
 
№ 12 (2015) ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Надія Сергіївна Кубишина, Т. В. Ковальчук
 
№ 13 (2016) ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
П. В. Круш, Д. О. Мастюк
 
№ 13 (2016) ДІАГНОСТИКА ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO» Анотація   PDF
Н.Л. Писаренко, Є.Д. Михайлова
 
№ 14 (2017) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній
 
№ 13 (2016) ДИТЯЧА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, МІНІМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ Анотація   PDF
О. О. Коломієць
 
№ 12 (2015) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІННОВАЦІЙНО ФУНКЦІОНУЮЧИХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Катерина Олександрівна Бояринова
 
№ 13 (2016) ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОТЕКЦІОНІЗМ І ФРИТРЕДЕРСТВО Анотація   PDF
В. Г. Герасимчук
 
№ 14 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
К. І. Дмитрів, Ю. Н. Шпак
 
№ 13 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЦИКЛІЧНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ВИРОБНИЦТВО» Анотація   PDF
О. М. Згуровський, Я. І. Кологривов
 
№ 14 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ Анотація   PDF
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко
 
№ 14 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. В. Гречко
 
№ 14 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна
 
№ 13 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. Є. Скоробогатова
 
№ 13 (2016) ЕВОЛЮЦІЯ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ: ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «7Р» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПРАЛЕНЬ Анотація   PDF
Н. В. Язвінська, А. В. Тимченко
 
№ 12 (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Петро Васильович Круш, Дмитро Олегович Мастюк
 
№ 14 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ У РЕКЛАМІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ Анотація   PDF
Є. В. Гнітецький, О. П. Грібініченко
 
№ 12 (2015) ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Шевчук
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ МОЖЛИВОГО ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬНИХ УКЛАДІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В НОВУ ЯКІСТЬ Анотація   PDF
О. С. Тєлєтов
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
І.Д. Фартушний, К.М. Пузирна
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТАРИФІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
О. С. Березовчук, Віктор Іванович Іваненко
 
51 - 75 з 255 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>