Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. Є. Скоробогатова
 
№ 13 (2016) ЕВОЛЮЦІЯ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ: ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «7Р» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВИХ ПРАЛЕНЬ Анотація   PDF
Н. В. Язвінська, А. В. Тимченко
 
№ 12 (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Петро Васильович Круш, Дмитро Олегович Мастюк
 
№ 14 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ СЕКСУАЛЬНИХ СТИМУЛІВ У РЕКЛАМІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ Анотація   PDF
Є. В. Гнітецький, О. П. Грібініченко
 
№ 12 (2015) ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Шевчук
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ МОЖЛИВОГО ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬНИХ УКЛАДІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В НОВУ ЯКІСТЬ Анотація   PDF
О. С. Тєлєтов
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
І.Д. Фартушний, К.М. Пузирна
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТАРИФІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
О. С. Березовчук, Віктор Іванович Іваненко
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА РИНКОВОЇ ЧАСТКИ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
П. А. Нікітіна, О. А. Жуковська
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
І. Д. Фартушний, К. М. Пузирна
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
М. Вітенбек, О. Стець
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ Анотація   PDF   PDF (English)
О.А. Жуковська, М.М. Хома
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Олег Євгенович Сокульський, Андрій Олександрович Дрозд, Наталя Миколаївна Васільцова
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КАЗАХСТАНУ В ПРОГНОЗОВАНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ Анотація   PDF
Р. С. Каренов, Г. С. Акыбаева
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕТАМАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
В. М. Марченко, В. М. Євдокименко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН АСЕАН: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (English)
В.Г. Герасимчук
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Оксана Андріївна Дьяченко
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ Анотація   PDF
Оксана Онуфріївна Охріменко, Уляна Василівна Бігун
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» Анотація   PDF
Н. М. Покровська
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ Анотація   PDF
А. М. Задольський
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ФАРМАК» Анотація   PDF (English)
Ж.Т. Черноусова, А.П. Міщенко
 
№ 13 (2016) ЕФЕКТИВНІ ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ Анотація   PDF
О. П. Савич
 
№ 12 (2015) ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА МАКРОРІВНІ Анотація   PDF
Анжела Юріївна Лизньова
 
76 - 100 з 310 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>