Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА РИНКОВОЇ ЧАСТКИ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
П. А. Нікітіна, О. А. Жуковська
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
І. Д. Фартушний, К. М. Пузирна
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
О. А. Жуковська, П. А. Нікітіна
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ Анотація   PDF   PDF (English)
О.А. Жуковська, М.М. Хома
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Олег Євгенович Сокульський, Андрій Олександрович Дрозд, Наталя Миколаївна Васільцова
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КАЗАХСТАНУ В ПРОГНОЗОВАНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ Анотація   PDF
Р. С. Каренов, Г. С. Акыбаева
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕТАМАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
В. М. Марченко, В. М. Євдокименко
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Оксана Андріївна Дьяченко
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ Анотація   PDF
Оксана Онуфріївна Охріменко, Уляна Василівна Бігун
 
№ 13 (2016) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ю. О. Єрешко
 
№ 12 (2015) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» Анотація   PDF
Н. М. Покровська
 
№ 14 (2017) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ Анотація   PDF
А. М. Задольський
 
№ 13 (2016) ЕФЕКТИВНІ ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ Анотація   PDF
О. П. Савич
 
№ 12 (2015) ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА МАКРОРІВНІ Анотація   PDF
Анжела Юріївна Лизньова
 
№ 14 (2017) ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Р. В. Тульчинський
 
№ 13 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ Анотація   PDF
П. І. Бідюк, О. Л. Жиров, С. В. Трухан, А. О. Жирова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИРОБНИЧИМИ ФУНКЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
A.B. Kulik, T.V. Manzhos, I.D. Fartushny
 
№ 13 (2016) ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Ю. В. Макогон, О. А. Пахомова
 
№ 14 (2017) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
А. П. Шишолін
 
№ 13 (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ Анотація   PDF
К. С. Шабан, О. В. Зозульов
 
№ 12 (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олександр Вікторович Зозульов, К. С. Шабан
 
№ 13 (2016) КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Н. В. Василькова
 
№ 12 (2015) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СНД Анотація   PDF
Сергій Васильович Войтко, Д. В. Смірних
 
№ 12 (2015) КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УСТАНОВ Анотація   PDF (Русский)
Марина Петрівна Чайковська, Татяна Станіславовна Медведь
 
№ 13 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІДЕЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
Н. І. Ситник
 
76 - 100 з 255 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>