Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЗАСАДИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Корогодова, В.Ф. Семенов
 
№ 14 (2017) ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Р. В. Тульчинський
 
№ 13 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКІВ Анотація   PDF
П. І. Бідюк, О. Л. Жиров, С. В. Трухан, А. О. Жирова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПРИ ВИБОРІ ТА ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
В.О. Лісняк
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИРОБНИЧИМИ ФУНКЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
А.Б. Кулик, Т.В. Манзос, І.Д. Фартушний
 
№ 13 (2016) ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Ю. В. Макогон, О. А. Пахомова
 
№ 14 (2017) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
А. П. Шишолін
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ Анотація   PDF (English)
Ю.В. Макогон
 
№ 13 (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ Анотація   PDF
К. С. Шабан, О. В. Зозульов
 
№ 12 (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олександр Вікторович Зозульов, К. С. Шабан
 
№ 13 (2016) КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Н. В. Василькова
 
№ 12 (2015) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СНД Анотація   PDF
Сергій Васильович Войтко, Д. В. Смірних
 
№ 12 (2015) КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УСТАНОВ Анотація   PDF (Русский)
Марина Петрівна Чайковська, Татяна Станіславовна Медведь
 
№ 13 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІДЕЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
Н. І. Ситник
 
№ 14 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Е. П. Шаповалова
 
№ 14 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. Н. Тупкало
 
№ 14 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
І. Ю. Воронкова
 
№ 13 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНА ПОТОКОВА МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Анотація   PDF
А. О. Дрозд, О. Є. Сокульський
 
№ 13 (2016) КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ «СТРУКТУРА СЛІДУЄ ЗА СТРАТЕГІЄЮ» Анотація   PDF
В. М. Тупкало
 
№ 14 (2017) КРАЇНИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Г. Герасимчук
 
№ 14 (2017) КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ Анотація   PDF
О. А. Гавриш, В. А. Кавун
 
№ 12 (2015) ЛАНДШАФТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. В. Дідух
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
С. Я. Касян
 
№ 14 (2017) МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова
 
№ 13 (2016) МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ФОРМАТУ «АРТ-КАФЕ»: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ УСПІХУ. Анотація   PDF
А. А. Граділь, Н. В. Язвінська
 
101 - 125 з 310 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>