Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 14 (2017) МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова
 
№ 13 (2016) МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ФОРМАТУ «АРТ-КАФЕ»: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ УСПІХУ. Анотація   PDF
А. А. Граділь, Н. В. Язвінська
 
№ 14 (2017) МАРКЕТИНГ НЕЗАЛЕЖНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ СТАРТАПІВ Анотація   PDF
Л. І. Мулик, С. О. Солнцев
 
№ 13 (2016) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. І. Яшкіна
 
№ 13 (2016) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. І. Яшкіна
 
№ 14 (2017) МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва
 
№ 12 (2015) МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. С. Тєлєтов
 
№ 14 (2017) МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
О. В. Черненко
 
№ 13 (2016) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. В. Федорченко, О. Є. Федорченко
 
№ 12 (2015) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Віталіївна Макалюк
 
№ 12 (2015) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Я. Дрінь
 
№ 13 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   Без заголовку
Анатолій Олексійович Мілай
 
№ 13 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. О. Мілай
 
№ 12 (2015) Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми Анотація   PDF
Анатолій Олексійович Мілай
 
№ 12 (2015) МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Г. К. Яловий, Ю. О. Єрешко
 
№ 14 (2017) МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук
 
№ 13 (2016) МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ Анотація   PDF
А. В. Гречко
 
№ 14 (2017) МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С. В. Салоїд
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Самойленко, І.К. Рисцов
 
№ 12 (2015) МОДЕЛІ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Шашина М.В.
 
№ 13 (2016) Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку Анотація   PDF
І. Д. Фартушний, В. Ю. Михальчин
 
№ 13 (2016) МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Анотація   PDF
М. П. Чайковська, Т. С. Медведь
 
№ 12 (2015) МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО СКОРИНГОВОГО РІШЕННЯ Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Дар’я Анатоліївна Мойсеєнкова
 
№ 13 (2016) МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ» Анотація   PDF
Т. О. Пустова, М. О. Базь
 
№ 12 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ З ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ Анотація   PDF
Олександр Леонідович Жиров, Олена Євгенівна Федорова
 
126 - 150 з 312 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>