Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМНИХ ВКЛАДЕНЬ ФІРМИ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ Анотація   PDF (English)
Ж.Т. Черноусова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
О.Т. Владімірова, В.І. Іваненко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЧАСТКИ РИНКУ ТА ІНТЕРВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗМІРУ РИНКУ Анотація   PDF   PDF (English)
О.А. Жуковська, П.А. Скляр
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
О.В. Дяк, І.С. Лазаренко
 
№ 12 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SCOR) Анотація   PDF
Юрій Антонович Пасенченко, Ольга Ігорівна Назаренко
 
№ 12 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ШТРАФІВ І ЗАОХОЧЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В ІЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАМОВНИК ВИРОБНИК Анотація   PDF
Жанна Трохимівна Черноусова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОЖЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
К.Ю. Редько
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF (English)
Ю.О. Єрешко, А.М. Титаренко, І.Ю. Олещук
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 НАЛАГОДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Анотація   PDF (English)
К. Савченко, Н. Язвінська
 
№ 12 (2015) НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Зоя Павлівна Бараник, Юлія Віталіївна Кикош
 
№ 12 (2015) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Лободзинська
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОБМЕЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЦІНИ АКЦІЙ КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ЇХ НАДІЙСНОСТІ ТА ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЦЕНЫ АКЦИЙ КЛАССИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ИХ НАДЕЖНОСТИ И ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ Анотація   PDF (English)
Г. Мажара, А. Дрозд
 
№ 14 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Л. Г. Присяжнюк
 
№ 13 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Анотація   PDF
К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша
 
№ 14 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
К. А. Савченко, В. В. Стадніченко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Т.В. Іванова
 
№ 12 (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ліна Петрівна Артеменко, А. С. Піддубна
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОСОБЛИВОСТІ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ Анотація   PDF
С.О. Солнцев, О.П. Грібініченко
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація
Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова
 
№ 13 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
О. І. Андрусь
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF
Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
К. О. Бояринова, К. О. Копішинська
 
№ 14 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, І. В. Мілько
 
151 - 175 з 310 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>