Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
О. В. Черненко
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗПОДІЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕКОЛОГІСТИКИ Анотація   PDF
С.Я. Касян
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. В. Федорченко, О. Є. Федорченко
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Віталіївна Макалюк
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Я. Дрінь
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   Без заголовку
Анатолій Олексійович Мілай
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД К АНАЛІЗУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. О. Мілай
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми Анотація   PDF
Анатолій Олексійович Мілай
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Г. К. Яловий, Ю. О. Єрешко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ Анотація   PDF
А. В. Гречко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С. В. Салоїд
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Самойленко, І.К. Рисцов
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛІ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Шашина М.В.
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку Анотація   PDF
І. Д. Фартушний, В. Ю. Михальчин
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Анотація   PDF
М. П. Чайковська, Т. С. Медведь
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО СКОРИНГОВОГО РІШЕННЯ Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Дар’я Анатоліївна Мойсеєнкова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ АБІТУРІЄНТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» НТУУ «КПІ» Анотація   PDF
Т. О. Пустова, М. О. Базь
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ З ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ Анотація   PDF
Олександр Леонідович Жиров, Олена Євгенівна Федорова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ СКЛАДНОЇ ЙМОВІРНІСНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
К. Задко, О. Стець
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТОВИХ ЦІН НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Андрій Володимирович Свиденко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМНИХ ВКЛАДЕНЬ ФІРМИ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ Анотація   PDF (English)
Ж.Т. Черноусова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
О.Т. Владімірова, В.І. Іваненко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЧАСТКИ РИНКУ ТА ІНТЕРВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗМІРУ РИНКУ Анотація   PDF   PDF (English)
О.А. Жуковська, П.А. Скляр
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
О.В. Дяк, І.С. Лазаренко
 
151 - 175 з 354 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>