Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
А.М. Замрій, В.О. Капустян
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SCOR) Анотація   PDF
Юрій Антонович Пасенченко, Ольга Ігорівна Назаренко
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ШТРАФІВ І ЗАОХОЧЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В ІЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАМОВНИК ВИРОБНИК Анотація   PDF
Жанна Трохимівна Черноусова
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МОЖЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
К.Ю. Редько
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF (English)
Ю.О. Єрешко, А.М. Титаренко, І.Ю. Олещук
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 НАЛАГОДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Анотація   PDF (English)
К. Савченко, Н. Язвінська
 
№ 17 (2020): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2020 НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, РИЗИК: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Т.В. Романчик
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Зоя Павлівна Бараник, Юлія Віталіївна Кикош
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Лободзинська
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОБМЕЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЦІНИ АКЦІЙ КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ЇХ НАДІЙСНОСТІ ТА ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЦЕНЫ АКЦИЙ КЛАССИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ: КРИТИКА ИХ НАДЕЖНОСТИ И ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ Анотація   PDF (English)
Г. Мажара, А. Дрозд
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Л. Г. Присяжнюк
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID Анотація   PDF
О.А. Шевчук, Л.С. Борданова, Т.А. Наухацька
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Анотація   PDF
К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
К. А. Савченко, В. В. Стадніченко
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Т.В. Іванова
 
№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2015 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ліна Петрівна Артеменко, А. С. Піддубна
 
№ 16 (2019): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ БІЗНЕС- ЛІДЕРСТВА Анотація   PDF
О.А. Шевчук
 
№ 15 (2018): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018 ОСОБЛИВОСТІ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ Анотація   PDF
С.О. Солнцев, О.П. Грібініченко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація
Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ SMM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова
 
№ 13 (2016): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2016 ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
О. І. Андрусь
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF
Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
К. О. Бояринова, К. О. Копішинська
 
№ 14 (2017): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2017 ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, І. В. Мілько
 
176 - 200 з 354 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>