DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108701

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД

О. В. Іваницька, С. А. Смирнов, О. С. Біловус

Анотація


У статті розглянуто рефлексивний підхід до моделювання прийняття рішень у економічній системі. Розглянуто основи поведінкової економіки в контексті рефлексивних механізмів прийняття рішень. Проаналізовано моделі рефлексії Лефевра та взаємної рефлексії Таран. Розглянуто особливості інформаційних впливів на поведінку вибору економічних суб’єктів. Побудовано модель рефлексивного вибору економічних суб’єктів. Інтерпретовано результати моделювання взаємної рефлексії на прикладі поведінки економічних суб’єктів – продавця та покупця. Наведено варіативні напрями рефлексивного впливу на інформаційні складові характеристик товару. Визначено ключові особливості рефлексивних процесів у економічних суб’єктів – різноманітність інформації та захист від інформаційних впливів. Доведено вплив інформатизації на зростання ролі саме рефлексивних механізмів прийняття рішень економічних суб’єктів. 


Ключові слова


інформація; поведінкова економіка; прийняття рішень; рефлексія; інформатизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Идальго С. Как информация управляет миром – М.: Эксмо, 2015.– 280 с.

Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество – М.: ЦГТ, 2004. – 608 с.

Лефевр В. А. Рефлексия — М.: Когито-Центр, 2003. – 496 c.

Голицын Г. А., Петров Г. А. Информация и биологические принципы оптимальности: Гармония и алгебра живого – М.: КомКнига, 2005. – 128 с.

Эшби У. Р. Введение в кибернетику — М.: ИЛ, 1959. – 432 с.

Таран Т. А., Шемаев В. Н. Математическое моделирование рефлексивного управления / Т. А. Таран, В. Н. Шемаев // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технології — 2005. — № 3. — С. 114–131.

Ильин А.Н. Информационное общество и феномен скользящего консьюмеризма / А.Н. Ильин // Информационное общество – 2015. – № 2-3 – С. 59-67.

Лепа Р. Н. Рефлексия принятия решений в экономике / Р. Н. Лепа // Вестник УРФУ. Экономика и управление. – 2014., № 3 - С. 4-12.
Copyright (c) 2019 О. В. Іваницька, С. А. Смирнов, О. С. Біловус

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua