Відкритий доступ

Редакція наукового вісника дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений на офіційному сайті у розділі Архів.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика збірника сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Видання працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому збірнику.

Редакція дотримується принципів реалізації політики відкритих даних (open science) та рекомендує авторам статей зберігати дані проведених досліджень задля можливості надання їх на запит читачів. Це сприятиме поглибленню прозорості проведення досліджень та якості результатів, що публікуються, а також дозволить цільовій аудиторії отримати більш повну інформацію за матеріалами публікацій.