Контактна інформація

Адреса засновника видання:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237, м. Київ, Україна, 03056

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua