Порядок рецензування

1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване «відкрите рецензування» (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог).

Економічний вісник НТУУ «КПІ» має базу даних досвідчених зовнішніх та внутрішніх рецензентів.

При виборі рецензентів редакційна колегія керується такими принципами:

1. Рецензент має публікації за темою рецензованої статті (не менше 2 за останні 2 роки).

2. Рецензент не був науковим керівником досліджень, над якими коли-небудь працював автор.

3. Рецензент має досвід розгляду статей конкретного типу і структури.

4. Автор і рецензент не працюють в одній робочій групі будь-яких тематичних проектів.

5. Автор і потенційний рецензент раніше не публікували наукові роботи у співавторстві.

6. Рецензенти мають відповідати вимогам Наказу № 32 від 15.01.2018 Міністерства освіти і науки України з урахування змін (Наказ МОН від 18.11.2020№1437) «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»( з текстом Наказу можна ознайомитись за посиланням, зокрема підпункту 6 пункту 6 цього наказу.

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
• Опублікувати як є;
• Опублікувати з незначними змінами;
• Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
• Відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
• Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

Ухвалення рішення про публікацю статей:

1. Остаточний висновок щодо опублікування матеріалів ухвалює редакційна колегія збірника на основі відбору, розгляду та рецензування поданих авторами рукописів.

2. Редакція ухвалює рішення про доцільність опублікування статей, що пройшли рецензування, після чого черговий номер збірника наукових праць рекомендується до друку рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі клопотання.