Редакційна етика

Редакція збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ» дотримується низки важливих для якісної роботи принципів, серед яких основними є такі:
- академічної доброчесності;
- інформаційної прозорості роботи видання;
- оперативної комунікації редакції та авторів наукових праць;
- вимогливості до наукового рівня підготовки статей;
- колегіальності у прийнятті рішень щодо доцільності опублікування статей;
- безперечного дотримання авторських та суміжних прав.

Робота редакції збірника спрямована на забезпечення професійного підходу на усіх етапах видавничої діяльності. Доходи, що можуть отримані від комерційної діяльності, не впливають на рішення редакції щодо дотримання зазначених вище принципів.

Відповідальність за недотримання принципу академічної доброчесності при підготовці рукописів, що подаються на розгляд до редакції збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ» несуть автори, редактори, рецензенти, видавець та установа, які беруть участь у процесі публікації.

Редколегія враховує рівень якості матеріалів, що подані на розгляд, і керується наступними етичними нормами:
- неупереджений розгляд рукописів;
- ретельний первинний відбір матеріалів;
- доброчесний процес рецензування;
- об’єктивність рішень щодо доцільності опублікування рукописів;
- нерозголошення змісту рукописів до моменту їх опублікування.

З метою забезпечення редакційної етики та якості наукових праць, що публікуються в збірнику, редакція керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics).