DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108703

ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко

Анотація


Інфляція як макроекономічне явище потребує постійного спостереження та регулювання, оскільки присутнє в економічному житті кожної країни і спричиняє вагомий вплив на процеси, які відбуваються в реальному секторі економіки. На сьогодні питання щодо можливих наслідків упровадження режиму інфляційного таргетування в Україні є дуже актуальним. Представлене дослідження направлене на визначення характеру та причин сучасної інфляції в Україні та можливості її регулювання монетарними методами. Представлена економетрична модель кореляційного зв’язку між макроекономічними показниками, надає можливість констатувати, що спостерігаються різні моделі впливу такого макроекономічного показника як інфляція на обсяг ВВП у країні. Тобто, можна стверджувати, що ідеальної моделі, яка б відображала процеси у кожній країні не існує, як і не існує чіткої взаємозалежності між підвищенням рівня ділової активності та обмеженням інфляції. Визначено, що особливістю інфляційних процесів в Україні є те, що вони мають перманентний характер та нерівномірний розвиток. Крім того, за результатами проведеного аналізу, можна стверджувати, що в основі інфляційних процесів в Україні здебільшого лежать немонетарні чинники. 


Ключові слова


інфляція; рівень інфляції; фінансова криза; макроекономічний показник; ВВП

Повний текст:

PDF

Посилання


International Trade Statistics Yearbook [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2012

Вавра Д. Досвід інфляційного таргетування: уроки для України [Електронний ресурс]/ Д. Вавра // Вісник Національного банку України. – 2015. - № 233.- Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=22209423

Данилишин Б. Монетаризм і роль центральних банків: від загальносвітових теорій до української практики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/monetarizm-i-rol-centralnih-bankiv-vid-zagalnosvitovih-teoriy-do-ukrayinskoyi-praktiki-_.html

Данилишин Б. Сможет ли Нацбанк остановить инфляцию[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nv.ua/opinion/danylyshyn/smozhet-li-natsbank-ostanovit-infljatsiju-107956.html

Данилишин Б. Співробітництво з МВФ: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/spivrobitnictvo-z-mvf-problemi-i-perspektivi-_.html

Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках //Вісник НБУ №5, 2009.

Звіт про фінансову стабільність НБУ - грудень 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=40819104

Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році// Известия Новости. - 2016. – 02 лютого [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://izvestia.kiev.ua/item/show/89943

Інфляція та фінансові механізми її регулювання// за ред. Даниденко.- Київ: Інститут економіки та прогнозування, 2007. - с. 329-337.

Кораблін С. Як творити грошово-кредитну систему на базі власної економіки, а не потрапляти в залежність від чужої валюти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10672&menu=119&Itemid=113

Криворотова Н.Ф. Предпосылки и последствия внедрения режима таргетирования инфляции в странах с формирующимися рынками [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-i-posledstviya-vnedreniya-rezhima-targetirovaniya-inflyatsii-v-stranah-s-formiruyuschimisya-rynkami

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. Режим доступу: http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-178403.html

Офіційний сайт національного банку України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Повільно, але впевнено: Нацбанк підходить до політики інфляційного таргетування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-1281/

Протасов А.Ю. Циклическая динамика инфляции[Електронний ресурс]/Вестник СпбГУ.Сер. 5. 2007. Вып. 2. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklicheskaya-dinamika-inflyatsii.pdf

Унковська Т. Валютна криза і галопуюча інфляція - що необхідно зробити для їх подолання і відродження економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10666&menu=119&Itemid=113
Copyright (c) 2019 Н. В. Рощина, В. Е. Мельничук, В. І. Нестеренко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua