DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108706

ОЦІНКА СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

В. В. Луговець, Л. Ю. Гальчинський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми використання операційних систем в органах державної влади України. Оскільки більша частина використовуваних систем є застарілими, у сучасних умовах витрати на їх підтримку э значними, проте можуть бути ще більшими. Це обумовлено додатковими витратами на здійснення комплексу заходів для забезпечення необхідного рівня сумісності з прикладними програмами, зменшення ризику втрати даних через вихід систем з ладу та впровадження додаткових механізмів захисту від кібератак. Для оцінки вартості володіння операційними системами запропоновано застосувати методику розрахунку сукупної вартості володіння (Total Cost of Ownership (TCO) виходячи з рівня сукупних витрат на ІТ. На прикладі Державної фіскальної служби України розраховано вартість володіння операційними системами Windows з урахуванням сучасної організаційної структури, загальних витрат на ІТ та інших ключових показників діяльності служби. Ряд припущень дозволив отримати реальну оцінку вартості володіння, на основі якої запропоновано можливі варіанти оптимізації витрат.


Ключові слова


операційні системи; державний сектор; сукупна вартість володіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Деверадж С. Тайны ИТ: Измерение отдачи от инвестиций в информационные технологии / С. Деверадж, Р. Кохли // Букпресс. – 2006. – 192 с.

Державна служба інтелектуальної власності України. Річний звіт 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sips.gov.ua/i_upload/file/zvit_2015_ua.pdf.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України | Загальні рекомендації Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв’язку для підвищення рівня захисту інформаційних ресурсів та систем і для запобігання кіберінцидентам в установах, на підприємствах і в організаціях [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cert.gov.ua/pdf/reccomends.pdf.

Державна фіскальна служба України. Структура [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України | Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/?q=node/1469.

Додаток до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (пункт 8.7).

Омельницкая З. Компьютерная техника в учете предприятия [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uteka.ua/publication/Kompyuternaya-texnika-v-uchete-predpriyatiya-2.

Мухин Ю. Ю. Подходы к оценке полной (совокупной) стоимости владения (ТСО) для медицинских информационных систем / Ю. Ю. Мухин, Е. В. Коссова // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2010. – №12, т.8. – С. 54-61.

Підходи щодо оцінки сукупної вартості володіння інформаційною технологією / Рибидайло А.А., Поривай О.В., Бобров С.В., Солошенко Н.В. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 3. – С. 80-85.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Річний план закупівель на 2016 рік Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/material/000/206/279763/2016_12_23_R_chniy_plan_2016_DFS.PDF

Середенко Е. С. Оценка экономической эффективности аналитических информационных систем: Дис. канд. эк. наук: 08.00.13 / Середенко Евгений Сергеевич; Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. – М.: 2014. – 166 с.

Срок окончания поддержки Windows XP, Office 2003 – 2014 год | Все о поддержке Windows XP [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/endofsupport.aspx

Тюріна Н. М. Оцінка вартості та ефективності використання інформаційних систем управління на промислових підприємствах / Н. М. Тюріна, В.Т. Параконний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – № 2, т. 2. – С. 22-27.

Andresen J. L. A Framework for Selecting an IT Evaluation Method: in the Context of Construction / J. L. Andresen // Danmarks Tekniske Universitet. – 2001. – 257 p.

Cronk M. A. Conceptual Framework for Furthering Understanding of 'IT business value' and its Dimensions / M. Cronk, E. Fitzgerald // PACIS 1997 Proceedings. – 1997. – pp. 405-415.

Patel N. V. Evaluating information technology in dynamic environments: a focus on tailorable information systems / N. V. Patel, Z. Irani // Logistics Information Management. – 1999. – Vol. 12. – pp. 32-39.

Remenyi D. The Effective Measurement and Management of IT Costs and Benefits / D. Remenyi, A. Money, M. Sherwood-Smith // Oxford: Butterworth-Heinemann. – 2000. – 362 p.
Copyright (c) 2019 В. В. Луговець, Л. Ю. Гальчинський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua