DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108717

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

Анотація


У статті розглядається вплив сучасних інформаційних технологій на діяльність підприємства, як позитивного так і негативного. Водночас демонструється масштаб їх проникнення у всі сфери життя, і в тому числі бізнес, як у B2C, так і в B2B-сектор.

У статті описуються практичні приклади використання сучасних інформаційних технологій, що покликані підвищити ефективність діяльності підприємства та збільшити його конкурентоздатність на сучасному динамічному ринку.  Серед них можна виділити такі, як cloud computing, віртуальні підприємства, онлайн-підприємства, електронний документообіг, програми по складанню бізнес-планів тощо. Окремо розглядається використання хмарних технологій у діяльності бізнес-одиниць, як технології, що набуває активного поширення.

Доведено, що сучасні технології, починаючи від програм обміну інформацією, закінчуючи використанням харних технологій, несуть відчутний вплив не лише на інформаційну, а й на всі складові економічної безпеки. Залежно від того, чи зможе підприємство використати можливості, що перед ним виникають і чи зможе протистояти новим загрозам, визначається його можливість зберігати високий рівень економічної безпеки. Стаття систематизує вплив інформаційних технологій за окремими складовими економічної безпеки, розглядаючи як позитивні, так і негативні його наслідки. 


Ключові слова


інформаційні технології; хмарні технології; проникнення інформаційних технологій; інформаційна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Каркавчук В., Черчук А. Оптимізація управління інформаційною безпекою підприємства / В.Каркавчук, А.Черчук // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Ліга-Прес, 2015. – с. 190-191 .

Орлик О. В. Інформаційні технології управління готелями / О. В. Орлик, Ю. С. Лужанська // Інформатика та інформаційні технології: студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р. : матер. конф. – Одеса: ОНЕУ, 2015. - С. 12-15.

Рудковський О. Які ж насправді переваги надає «хмара» порівняно із десктопними додатками? [Електронне джерело] – Режим доступу: http://www.business.ua/opinions/khmarn_tekhnolog_dlya_b_znesu-268935/

Сайт Торгово-промислової палати України [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/visti/ukr/news/2016/11/17/40_.shtml

Рамазанов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Р 21 Методи антикризового управління. Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 192 с.

Клінцов Л. М. Інформаційні системи та технології для створення бізнес-планів малих підприємств / Л. М. Клінцов, М. В. Міщенко // Науковий вісник Полісся. — 2016. — №1 (5). — C. 74-78

Головна сторінка сайту інтернет-підтримки ПК «Бізнес План» [Електронне джерело]. –Режим доступу: https://sites.google.com/site/bisnesplanpoltntu/

Анна Кравець Навіщо потрібна корпоративна соцмережа і як її створити? [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/explain/management_and_staff/1375370-navishcho-potribna-korporativna-socmerezha-i-yak-yiyi-stvoriti

Колешня Я.А. Особенности оценки экономической безопасности малих и средних предприятий / Я.А. Колешня // Fundamental and applied sciences today VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.05.2016, Vol.2 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 159
Copyright (c) 2019 В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua