DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108719

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Д. С. Покришка

Анотація


Статтю присвячено розгляду теоретичних підходів до дослідження технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано праці, в яких технологічна конкурентоспроможність економіки досліджується з точки зору: характеристик фактичної торговельної спеціалізації економіки; рівня інноваційного потенціалу країни; національних технологічних можливостей; комплексного підходу, що враховує ширше коло чинників, що впливають на формування технологічного потенціалу економіки. Окреслені підходи надають розуміння впливу технологічного чинника на різні аспекти економічного розвитку країни, що створюють ті чи інші умови та можливості для розвитку національних конкурентних переваг. Автором запропоновано власний підхід до оцінки технологічної конкурентоспроможності економіки, який ґрунтується на виявленні особливостей і тенденцій процесу створення, залучення, поширення і використання технологій, знань, інновацій з точки зору цілісності і системності технологічного процесу в економіці. У його основі знаходяться структурно-технологічні перетворення, зумовлені технологічним оновленням виробничої структури та її адаптації до змінних умов внутрішнього і глобального середовища, що призводить до істотних зрушень у галузевій структурі економіки, насамперед у напрямі підвищення частки інноваційних виробництв та економічної діяльності з високою часткою доданої вартості.


Ключові слова


технологічна конкурентоспроможність; інновації; експортна спеціалізація; технологічний потенціал; конкурентні переваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Holroyd C. Science and Technology Policies, National Competitiveness, and the Innovation Divide / C. Holroyd / Working Paper No 32. – Waterloo, Canada: The Centre for International Governance Innovation, 2007.

Поручник А. М. Інноваційна конкурентоспроможність країн в умовах техноглобалізму / А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 690-714.

Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: Монографія / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. – К.: Знання України, 2013.

Технологічна модернізація промисловості України / За ред. Л. І. Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008.

Momaya K. International Competitiveness: Evaluation and Enhancement / K. Momaya. – New Delhi: Hindustan Publishing, 2001.

Fagerberg J. International Competitiveness / J. Fagerberg // The Economic Journal. – 1988. – Vol. 98. – Issue 391. – P. 355-374.

Cassidy M. Ireland’s Competitiveness Performance / M. Cassidy, D. O’Brien / Quarterly Bulletin No 2 2007. – Dublin: Central Bank of Ireland, 2007. – P. 93-127.

Черваньов Д. М. Науково-технічна конкурентоспроможність країни: підходи до визначення / Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська // Наука та наукознавство. – 2006. – № 1. – С. 15-27.

Howells J. Technological Competitiveness in an International Arena / J. Howells, J. Michie // International Journal of the Economics of Business. – 1998. – Vol. 5. – No 3. – P. 279-293.

Wolfmayr-Schnitzer Y. Trade performance of CEECS according to technology classes / Y. Wolfmayr-Schnitzer // The competitiveness of transition economies. – Paris: OECD, 1998. – P. 41-69.

Fagerberg J. Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study / J. Fagerberg // Structural Change and Economic Dynamics. – 2000. – No 11. – P. 393-411.

Montobbio F. The Impact of Technology and Structural Change on Export Performance in Nine Developing Countries / F. Montobbio, F. Rampa // World Development. – 2005. – Vol. 33. – No 4. – P. 527-547.

Lall S. Investment and technology policies for competitiveness: Review of successful country experiences / S. Lall. – New York: UNCTAD, 2003.

Caniels M. Agglomeration advantages and capability building in industrial clusters: The missing link / M. Caniels, H. Romijn // The Journal of Development Studies. – 2003. – Vol. 39. – No 3. – P. 129-154.

Pietrobelli C. National Technological Capabilities: an International Comparison / C. Pietrobelli // Development Policy Review. – 1994. – Vol. 12. – Issue 2. – P. 15-148.

Bell M. The Development of Technological Capabilities / M. Bell, K. Pavitt // Trade, Technology, and International Competitiveness / I. ul Haque, M. Bell, C. Dahlman, S. Lall, K. Pavitt. – Washington, DC: World Bank, 1995. – P. 69-101.

Lall S. Technological Capabilities and Industrialization / S. Lall // World Development. – 1992. – Vol. 20. – No 2. – P. 165-186.

Lall S. The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998 / S. Lall // Oxford Development Studies. – 2000. – Vol. 28. – No 3. – P. 337-369.

Lall S. Investment and technology policies for competitiveness: review of successful country experiences / S. Lall. – UNCTAD, New York, 2003.

Johnson D. M. High Tech Indicators: Assessing the Competitiveness of Selected European Countries // D. M. Johnson, A. L. Porter, D. Roessner, N. C. Newman, X.-Y. Jin // Technology Analysis and Strategic Management. – 2010. – Vol. 22. – No 3. – P. 277-296.
Copyright (c) 2019 Д. С. Покришка

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua