DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108720

АКУМУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній

Анотація


Циклічність розвитку національної економіки України чітко простежується протягом років її незалежності за основними макроекономічними показниками. У статті досліджено тенденції акумулювання та перерозподілу інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічності розвитку економіки. Досвід розвинутих країн підтверджує, що за умов відсутності сприятливого інвестиційного клімату, чіткої структури суб’єктів і інструментів інвестування, належних кількісних та якісних показників господарської діяльності об’єктів інвестування неможливо досягти потрібного рівня активності інвестиційних процесів.

Виявлено особливості розвитку світового фондового ринку та ринку України; для ефективного функціонування ринку цінних паперів в сучасних умовах існує проблема недостатнього рівня ринкової капіталізації підприємств реального сектора національної економіки, потенційно відкритої для інвестування.

Проаналізовано стану і розвитку процесів інвестування підприємств газової промисловості України. Виявлено, що в умовах глобалізації важливими чинниками розвитку підприємств різних галузей є також прямі іноземні інвестиції на міжнародному ринку капіталу та, зокрема, на ринку публічного розміщення акцій (ІРО). Не дивлячись на наявну інвестиційну кон'юнктуру, загальна динаміка ринку ІРО зростає, залучення коштів за допомогою ІРО дедалі більше стає джерелом фінансування розвитку підприємств. 


Ключові слова


інвестування; підприємства газової промисловості України; прямі іноземні інвестиції; первинне публічне розміщення акцій (IPO); фондовий ринок; циклічність розвитку економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політичний аспект / Г.Н. Клименко, В.П. Нестеренко. – Київ: «Вища Школа», 2004. – 743 с.

Офіційний веб-сайт Національного Банку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/

Офіційний веб-сайт European Bank for Reconstruction and Development. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ebrd.com/

Офіційний веб-сайт IPO-конгресу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipocongress.ru/

Офіційний веб-сайт журналу Forbes Украина. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/

Офіційний веб-сайт Інформаційно-аналітичного порталу PREQVECA. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.preqveca.ru/placements/

Офіційний веб-сайт НАК «НАФТОГАЗ». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/

Гаршина О.К., Волошина Е.А. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги / О.К. Гаршина, Е.А. Волошина // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №12 (66). – С.22-30.

Дергачова В.В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія. – Д.: ДонДЕУТ, 2006. – 392 с.
Copyright (c) 2019 В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua