DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108721

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РЕАЛІЯХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

С. В. Андрос

Анотація


Розкрито особливості інвестиційної політики в різних економічних системах та встановлено взаємозалежність розвитку банків і суб’єктів господарювання. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного процесу в Україні та оцінено відповідність кредитування банками проектів потребам ринкової економіки. Сформульовані фактори впливу на ухвалення рішення інвестором про входження його в проект. Установлені причини і фактори, що стримують розвиток банківського кредитування проектів в умовах фінансової глобалізації. Визначено основні напрями розвитку інвестиційного кредитування в мікроекономічному та макроекономічному аспектах. Обґрунтовано теоретичні та методологічні підходи до вирішення проблем банківського кредитування проектів в реаліях фінансового ринку. Установлено взаємозалежність економічних умов і участі банків у фінансуванні проектів. Опрацьовано механізм міжнародного інвестиційного фінансування та доведено необхідність активного залучення українських банків в інвестиційний процес. На основі аналізу довгострокової інвестиційної привабливості різних галузей промисловості, визначено напрями ефективного банківського кредитування проектів.


Ключові слова


глобалізація; економіка; інвестор; інвестиційний проект; кредитування; прибуток; проектне фінансування; ризик; фінансовий ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронцов В. В. Банковское кредитование инвестиционных проектов в промышленности [Электронный ресурс] : монография / Б. В. Воронцов, А. М. Колесников; ГУАП. – СПб. : 2007. – 132 с. – Режим доступа : http://window.edu.ru/resource/038/45038/files/kolecnikov.pdf

Грицай Т. Л. Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в суспільних формах господарювання / Т. Л. Грицай // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 7–10.

Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2013. – 332 с.

Пересада А. А. Інвестиційне кредитування : навч. посібник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.

Шенаев В. Н. Проектное кредитование. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / В. Н. Шенаев, Б. С. Ирниязов. – М. : Изд_во АО «Консалт_банкир», 1996. – 120 с.

Nevitt Peter K. Project Financing. Fifth edition. Published by Euro_money : London, 1989. – 405 p.

Vinter Graham D. Project Finance. A Legal Guide. London, Sweet & Maxwell, 1995. – 151 p.

Wood Philip R. Project Finance, Subordinated Debt and State Loans. London, Sweet & Maxwell (Law and Practice of International Finance), 1995. – 308 p.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) : пер. с англ. / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно–синергетический подход [Электронный ресурс] / Е. А. Ерохина. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1999. – 160 с. – Режим доступа : http://ek-lit.narod.ru/eroh/3-2.html.

Еременко И. Кредитование инвестиционной сферы [Электронный ресурс] / И. Еременко, И. Николаева // ООО «РАУ-Университет», 1992. – № 25 (29). – Режим доступа : http://www.observer.materik.ru/observer/N25_93/25_10.HTM

О порядке предоставления государственных кредитов на инвестиционные нужды предприятиям-инвесторам [Электронный ресурс]. – Министерство финансов Российской Федерации № 56 от 17.07.1992. – Режим доступа : https://www.lawmix.ru/prof/55697/.

Клепиков А. Кредитование инвестиционных проектов: формула успеха [Электронный ресурс] / А. Клепиков. – Режим доступа : http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=4785.

Вергелес В. Консорциумные кредиты [Электронный ресурс] / В. Вергелес, В. Погремушный // Газета «БИЗНЕС». – Режим доступа : http://www.uabanker.net/daily/2006/05/051006_0930.shtml.

Инвестиционные кредиты [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : https://www.priorbank.by/investment-loans.

Укргазбанк буде кредитувати «зелені» проекти [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу : http://www.biowatt.com.ua/novosti/ukrgazbank-bude-kredituvati-zeleni-proekti/.

Новиков В. Мнение об инвестициях в проекты чистых технологий в Украине [Электронный ресурс] / В. Новиков. – 2010. – Режим доступа : http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/5530.

Соловей О. Проектное финансирование в реалиях украинского рынка [Электронный ресурс] / О. Соловей // Commercial Property. – 2008. – № 7 (59). – Режим доступа : http://commercialproperty.ua/analytics/top/detail.php?IBLOCK_ID=11&ID=40132.
Copyright (c) 2019 С. В. Андрос

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua