DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108722

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

К. О. Бояринова, К. О. Копішинська

Анотація


У статті розглянуто правові засади регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Відсутність визначення терміну «стартап» на законодавчому рівні зумовиланеобхідність фактичного регулювання такого виду діяльності у рамках законів та законодавчих актів, які стосуються окремих напрямів та особливостей діяльності стартап-компаній. Визначено законодавчі акти, що регулюють діяльність стартапів в Україні. Необхідність діяти у правовому полі зумовила потребу у виборі засновниками організаційно-правової форми стартапу. На початковому етапі функціонування пропонується використовувати одну з таких форм: фізична особа-підприємець, приватне підприємство або товариство з обмеженою відповідальністю. Визначено переваги та недоліки використання зазначених форм. Важливим аспектом діяльності стартапів є охорона прав інтелектуальної власності авторів та розробників нових ідей. Зокрема, автори мають можливість оформлювати патенти на винаходи, авторські свідоцтва, ноу-хау тощо залежно від характеру об’єкту інтелектуальної власності. 


Ключові слова


стартап; законодавче регулювання; інтелектуальна власність; регулювання діяльності стартап-компаній.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кабачинский И. Умные деньги: насколько выгодны инвестиции в украинские IT-проекты [Электронный ресурс] / Илья Кабачинский, Алёна Андрусяк // ЖУРНАЛ FORBES. – Март2016. – №3. – Режим доступа: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1412695-umnye-dengi-naskolko-vygodny-investicii-v-ukrainskie-it-proekty.

ЗакониУкраїни«Про підприємництво»: за станом на 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.– №14. – ст.168.

Закон України «Про інвестиційну діяльність»: за станом на18.09.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 357.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» : за станом на 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 19. – Ст. 80.

Закон України «Про інноваційну діяльність»: за станом на 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2002. – № 36. – Ст. 266.

Закон України «Про наукові парки»: за станом на 25.06.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст. 757.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» »: за станом на 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: за станом на 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1994. – № 7. – Ст. 32.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: за станом на 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Закон України «Про захист персональних даних»: за станом на 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2010. – № 347. – Ст. 481.

Збанацький Д. Стартапи: юридичні та практичні аспекти. Ознайомча частина [Електронний ресурс] / Денис Збанацький // Незалежний аудитор. – Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material.

Правознавство: Навчальний посібник. / За загальною редакцією В. Г. Гончаренка. – К.: Український інформаційно-правовий центр. – 2002. – 385 с.

Підодвірна Ю. Як оформити стартап: юридична тяганина [Електронний ресурс] / Юлія Підодвірна // STUDWAY. – Режим доступу: http://studway.com.ua/startup-issue/.

Полякова Н. Советы юриста: Как стартапу защитить свои разработки [Электронный ресурс] / Наталия Полякова // Ведомости, № 4160 от 14.09.2016. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/management/blogs/2016/09/14/656845-startapu-zaschitit-razrabotki.

Державна реєстрація авторського права і договорів, якi стосуються права автора на твір [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби інтелектуальної власності України. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html.
Copyright (c) 2019 К. О. Бояринова, К. О. Копішинська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua