DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108725

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. М. Марченко, А. С. Цвіркун

Анотація


Дана стаття присвячена дослідженню системи управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах. При вагомому значенні інноваційної діяльності виникають певні бар’єри, які пов’язані з вибором оцінки та механізмів управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Розглянуто основні підходи до формування та схема управління інноваційним потенціалом. Авторами виокремлено основні показники, які характеризують зміну інноваційного потенціалу промислового підприємства після впровадження інноваційного продукту. В статті представлені результати аналізу статистичних даних інноваційного розвитку та інноваційної діяльності українських промислових підприємств. В даній статті пропонуються найбільш ефективні методологічні рекомендації щодо оцінювання інноваційного потенціалу. Визначено основні напрями ефективного управління інноваційним потенціалом. Авторами було запропоновано розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

Ключові слова


інноваційний потенціал; управління; інноваційна діяльність; промислове підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кавтиш О. П. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / О. П. Кавтиш, Н. П. Круш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2011. – Вип. 7. – С. 91-96.

Струніна Л.В. Структурні особливості розвитку інноваційної активності українських підприємств Текст] / Л.В.Струніна, В.В. Струнін // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Том 20. – С. 76

Вівчар О.Й. Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку. / О.Й. Вівчар, Н.М. Паранька. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 183-187.

Гринько Т.В. Сутність інноваційної активності підприємства та її оцінка. / Т.В. Гринько, Г.В. Єрмакова. // БізнесІнформ. – 2011. – С. 62-64

Статистика Держкомстату України, 1998-2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html

Бухонова С.М. Оцінка ефективності та моделювання інтеграційних підходів до активізації інноваційної діяльності підприємства / С.М. Бухонова, Ю.О. Дорошенко / Економічний аналіз: теорія і практика. – 2007. – № 9. – С. 8-19.

Чоботар С. В. Інноваційний потенціал підприємства / С. В. Чоботар / Економіст. — 2010. — № 9. — С. 10—13

Баранчеєв В. П. Управление знаниями в инновационной сфере / В. П. Баранчеєв. – М. : Благовест-В, 2007. – 272 с.

Гавва В. Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. посібн. / В. Н. Гавва, Е.А. Божко. – К. : Центр навчальної лiтератури, 2004. – 221 с.

Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В.І. Карюк / Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство – К.: Національна академія управління, 2010. – 232 с.

Цвіркун А. С. Впровадження у виробництво інноваційного продукту / А. С. Цвіркун, О. В. Гук / VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю – К: Видавництво «Політехніка» 2016. – 127 с.
Copyright (c) 2019 В. М. Марченко, А. С. Цвіркун

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua