DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108733

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Н. В. Юдіна

Анотація


У статті наведені результати маркетингового дослідження споживчих мотивацій на інноваційну технологію очищення води, що була покладена в основу українського стартапа фільтрувального обладнання. Підкреслено актуальність подібних досліджень інноваційних ринків для масштабування їх результатів на інші схожі і аналогічні ринки з метою виведення на них стартапів особливо в умовах економічних криз. Докладно розглянуто проблеми і можливості ринку фільтрувального обладнання на прикладі результатів опитування київських домогосподарств. Показано зсув стереотипів у сприйнятті якості вітчизняних товарів порівняно із імпортованими у бік суттєвого покращення, за що споживачі готові платити більше. Продемонстрована різниця у споживчих мотиваціях київських домогосподарств на фільтрувальне обладнання. Результати дослідження, що наведені в статі можуть бути використані при написанні наукових праць, статей на тематику інноваційного маркетингу, маркетингу стартап-проектів, просування інноваційних технологій очищення води на ринку фільтрувального обладнання України, а також при розробці стартапів, що виводяться на аналогічні і схожі ринки України.


Ключові слова


ринок фільтрувального обладнання; стартап; інновації; маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». – 2016. - №13 – Режим доступу : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084.

Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – К., 2016. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6. − ISBN 978-966-97581-1-8.

Митченко Т. Е. Основные пути повышения эффективности удаления гуминовых веществ из воды методом ультрафильтрации // Т. Е. Митченко, Е. М. Светлейшая / Науково-технічні вісті. - №3(5), 2011 – с. 16-31.

Пат. 2240857 Украина, МПК B01D39/00, B01J20/28, B01J20/26. Фильтрующая загрузка для комплексной очистки воды / Митченко Т.Е. (UA), Митченко А.А. (UA); заявитель и патентообладатель Митченко Т.Е. - № 2002108675/15; Заявл. 05.04.2002; опубл. 27.11.2004

Мітченко А. О. Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / А.О. Мітченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 20 с. — укp.].
Copyright (c) 2019 Н. В. Юдіна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua