DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108734

ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. О. Коломієць

Анотація


Високий рівень тінізації ринку праці вже багато років залишається однією з головних загроз соціальній безпеці, що актуалізується в умовах перебудови економіки, вставлення європейських стандартів у галузі оплати та охорони праці, підвищення прозорості суспільно-політичних та економічних відносин. Представлена стаття присвячена вивченню проблеми тіньової зайнятості та визначенню перспектив її скорочення в Україні. Автором було класифіковано види тіньової зайнятості,визначено сфери господарської діяльності, де вони переважають, описано тотожності та відмінності між ними. В дослідженні описані основні характеристики тіньової зайнятості: стабільно велика її частка на ринку праці, присутність цього явища у формальному секторі зайнятості, наявність перспективного джерела легалізації тіньової зайнятості у вигляді неформальної зайнятості за наймом. Наданий в роботі детальний опис обсягів поширення та характерних рис неформальної зайнятості за наймом може виступати науковим обґрунтуванням заходів державної політики сприяння легалізації зайнятості.  В публікації також означено напрями скорочення неформального сектору зайнятості та легалізації праці в Україні.

Ключові слова


ринок праці; тіньова зайнятість; неформальна зайнятість; нелегальна зайнятість; незадекларована праця; праця за наймом

Повний текст:

PDF

Посилання


Gunter I. Informal Employment in Developing Countries. Opportunity or Last Resort? / I. Gunter, A. Launov // Journal of Development Economics. – 2012. – Vol. 97.

Baccheta M. Globalization and Informal Jobs in Developing Countries / M. Bacchetta, Ekkehard Ernst. – Geneva: ILO/WTO, 2009. – 187 p.

Daza J.L. Informal Economy, Undeclared Work and Labour Administration/ J.L. Daza. – Geneva: ILO, 2005. – 67 p.

Купець О. Обсяг та основні характерні риси неформальної зайнятості в Україні / О. Купець. – Вашингтон: Світовий Банк, 2011. – 32 с.

Надрага В.І. Соціальні ризики в трудовій сфері: дис. … доктора економ. наук: 08.00.07/ Надрага Василь Іванович. – Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2016. – 472 с.

Яценко Л. Ризик поширення та шляхи мінімізації тіньової зайнятості в Україні / Л. Яценко, Л. Якушенко // Аналітична доповідь. Серія «Соціальна політика», (№23), 2015. – 12 с.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Тенденції тіньової економіки в Україні І квартал 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
Copyright (c) 2019 О. О. Коломієць

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua