DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108740

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов

Анотація


У статті розглядається підходи до визначення поняття «електронний бізнес», структура електронного бізнесу та його складові частини. Визначається дев'ять форм організації взаємодії між суб’єктами ринкових відносин: виробниками та споживачами контенту у процесі організації електронного бізнесу. Наводиться авторська класифікація стратегій ведення електронного бізнесу за такими критеріями: виконання функції, розміщення, використовувані технології, спрямованість, напрямок, тип стратегії та підхід. Показано зв'язок ветеринарного ринку зі спорідненими товарними ринками. Визначено структуру споживачів ветеринарного ринку на споживчому та промисловому ринках. Виявлено проблеми дослідження ринку ветеринарних препаратів. Проводиться порівняльна характеристика ветеринарного та фармацевтичного ринків на основі законодавчої бази України. На основі досліджень наводяться особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів за такими елементами як: реклама, консультування, логістика, банкінг та формування стратегії.


Ключові слова


електронний бізнес; ветеринарні препарати; інтернет-магазин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Поняття та структура електронного бізнесу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.frontmanagement.org/fomants-1014-1.html

IBM і електронний бізнес – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibm.com/ru/ebusiness/about_ebus.html

Тенденції та проблема розвитку електронного бізнесу в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrefs.com.ua/page,2,114335-Tendenc-ta-problemi-rozvitku-elektronnogo-b-znesu-v-Ukra-n.html

Електронний бізнес – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bukvar.su/jekonomika/203262-Elektronnyiy-biznes.html

Шалева О.І. Електронна комерція – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/209-elektronna-komertsya-shaleva-o.html

Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=69379&pg=6
Copyright (c) 2019 Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua