DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108742

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

О. В. Зозульов, А. Т. Василенко

Анотація


В статті наведене та проаналізоване питання формування значущої пропозиції на промисловому ринку, висвітлено основні проблеми з якими стикається українське підприємство при її розробці, а також причини їх виникнення. В статті наведена методика побудови унікальної торгової пропозиції, представлена у вигляді 4-х етапної схеми, що включає пошук відповідей на питання п’яти основних блоків: «цільова аудиторія», «цінність», «переваги», «конкуренція», «результат діяльності».Виявлено, що недостатня увага приділяється аналізу ринкового середовища клієнта, дослідженню специфіки роботи в його галузі, особливостям організації клієнта. На основі факторів, що впливають на процес прийняття рішення про покупку на промисловому ринку в статті запропонована структурно-логічна схема аналізу споживачів для формування унікальної значущої для клієнта пропозиції. Запропонований у статті хід дослідження та отримані результати можуть стати для підприємства відчутною перевагою у конкурентній боротьбі за клієнта.


Ключові слова


маркетинг; унікальна торгова пропозиція; поведінка споживача на промисловому ринку

Повний текст:

PDF

Посилання


Уникальное торговое предложение (УТП): правила разработки от А до Я. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gd.ru/articles/3714-unikalnoe-torgovoe-predlojenie-utp

Creating a unique selling proposition – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.slideshare.net/mistykortes/creating-a-unique-selling-proposition

Каксформулироватьсильноепредложениеценности. Методика построенияключевых сообщений для В2В. В2В Ray. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.slideshare.net/evgeniyvoropay/kak-sformulirovat

Marketing Strategy: What Makes You Special? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.b2binternational.com/publications/marketing-strategy-what-makes-you-special/

Зозулёв А. В. Промышленный маркетинг : рыночная стратегия : учеб. пособие / А. В. Зозулёв. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.

Зозульов О. Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку //Маркетинг в Україні. – 2015. - № 2 (89). – С. 39-45.

Царьова Т. О. Підходи до аналізу поведінки промислових споживачів // Маркетинг в Україні. - К., - 2006 - № 3 (37). - С. 16-19.

C. Anderson, James A. Narus, Wouter van Rossum. Customer Value Propositions in Business Markets– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academia.edu/10395145/Customer_Value_Propositions_in_Business_Markets
Copyright (c) 2019 О. В. Зозульов, А. Т. Василенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua