РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ПОСЛУГИ АРТ –КАФЕ

Н. С. Кубишина, Г. М. Гребньов, А. А. Граділь

Анотація


У  статті було розглянуто ринок громадського харчування України та досліджено його основні тенденції. Ґрунтуючись на результатах дослідження та аналізу було доведено потребу в розвитку на ринку громадського харчування закладів категорії арт-кафе, що відповідають поточним тенденціям ринку, а також існуючим та прогнозованим потребам споживачів. Було розроблено та описано концепцію нового арт-кафе «INDIE», що включає ідеологію, філософію закладу, опис послуг та основних напрямів діяльності, слоган, логотип, опис екстер’єру та інтер’єру Авторами, було виведено своєрідну формулу концепції арт-кафе, слідуючи якої, такий заклад буде успішно та прибутково функціонувати. ідею арт-кафе можна описати так: «Ми створимо звичайне кафе у незвичайному столітті», яка пояснює відмову від віртуального життя. Ідея арт-кафе «INDIE» і полягає в тому, щоб об’єднати сучасну молодь 21 століття у живому спілкуванні, «витягнути» з соціальних мереж та Інтернет павутиння, позбавитись звички фабінгу. Саме в ідеології та форматі полягає інноваційність даної концепції. Діяльністю арт-кафе, також буде просуватися в маси, різні напрями мистецтва шляхом організації музичних, літературних, творчих вечорів, виставок тощо. Освітній напрям арт-кафе «INDIE» полягатиме в організації майстер-класів, тренінгів, лекцій різної тематики (від уроків ліпки глиною до вивчення мов програмування). Запропоновано комплекс маркетингової комунікаційної політики з метою виведення та просування закладу в ринкових умовах


Ключові слова


послуга; ринок громадського харчування; концепція; арт-кафе; комунікаційна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Поточні підсумки діяльності ресторанного бізнесу в Україні за 2016 рік [Електронний ресурс] // Ресторанный консалтинг. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.recon.com.ua/articles/.

Громадське харчування України сьогодні [Електронний ресурс] // Franchising.ua. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://franchising.ua/stattya/2579/gromadske-harchuvannya-ukraini-sogodni/.

Украинский общепит активно захватывает киевские ТРЦ [Електронний ресурс] // Народный корреспондент. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://nk.org.ua/ekonomika/ukrainskiy-obschepit-aktivno-zahvatyivaet-kievskie-trts-50060.

Тенденції розвитку ресторанного бізнесу України [Електронний ресурс] // Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32215.doc.htm.

The Arts Cafe [Електронний ресурс] // The Kelly Writers House. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://writing.upenn.edu/wh/about/artscafe.php.

Граділь А. Теоретичні та практичні аспекти розроблення слогану в стратегії позиціонування [Електронний ресурс] / А. Граділь, Т. Діброва // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" «Актуальні проблеми економіки та управління". – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/73398.

Robert Michael Poole. Top Art Cafes in London [Електронний ресурс] / Robert Michael Poole // Blou in art info – Режим доступу до ресурсу: http://www.blouinartinfo.com/news/story/1438024/top-5-art-cafes-in-london.

What Is Indie Culture? [Електронний ресурс] // Blogspot. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://youprobablyhaventheardofthisblog.blogspot.com/p/what-is-indie-culture.html.

Кубишина Н.С. Концепція виведення нового товару на ринок/ Н.С. Кубишина//Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник молодих вчених.— К: 2011. — № 5. —С. 13—16.

Граділь А. Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку формату «арт-кафе»: особливості, тенденції, фактори успіху. [Електронний ресурс] / А. Граділь, Н. Язвінська // Економічний вісник Національного Технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ev.fmm.kpi.ua/rt/printerFriendly/82511/0.

Зозульов О.В., Мартинова К.Л. Особливості ринкового репозиціонування закладів громадського харчування на преміум сегменті. //Економічний вісник Національного технічного університету України “КПІ”. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка» – 2014. - №11. – С. 409-414
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108746

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Н. С. Кубишина, Г. М. Гребньов, А. А. Граділь

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua