DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108747

КРАЇНИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

В. Г. Герасимчук

Анотація


Розглянуто фактори впливу на розширення торговельно-економічного співробітництва України з балканськими державами. Зовнішньоекономічні зв’язки оцінюються як з позицій розширення присутності України на ринку Балканського регіону, так із позицій стратегічних намірів – посилення її впливу на ринку ЄС. Здійснено порівняльний аналіз стану соціально-економічного розвитку України та балканських держав за основними показниками. Наведено групи показників та місце України, кожної з балканських держав в Індексі процвітання країн (економіка, підприємництво, державне управління, освіта, охорона здоров'я, безпека, особисті свободи, соціальний капітал). Досліджено тенденції здійснення експортно-імпортних операцій між Україною та балканськими країнами. Запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Особлива увага акцентується на необхідності вдосконалення товарної структури експорту, збільшення в ньому продукції з високою часткою доданої вартості.

Ключові слова


глобалізація; індекс процвітання країн; експортно-імпортні операції; конкурентоспроможність; країни балканського регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Bourne K. Palmerstone; the Early Years 1784–1841. – London, Allen Lane, 1982. – 749 р.

Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. Монография / В. Н. Виноградов. – М.: Наука, 1985. – 336 с.

Герасимчук В. Г. Балканські країни в структурі зовнішньої торгівлі України / В. Г. Герасимчук // Економічний вісник НТУУ “КПІ” : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 105–110.

Ангелов И. Перспективы экономического сближения Болгарии с Евросоюзом / И. Ангелов // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – т. №5. – С. 34-40.

Драшкович В. Экономические отношения Сербии и Черногории: роль Евросоюза / В. Драшкович // Мировая экономика и международные отношения: МЭМО, 2003. – т. №5. – С.105-108.

Михайлов В.Т. Балканы как пространство проблемной наднациональной идентичности / В. Т. Михайлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/rus/gos/balkany_kak_prostranstvo_ problemnoj_nadnacionalnoj_identichnosti_2014-02-21.htm.

Царевский В. Механизм и экономические последствия либерализации торговли в Болгарии / Владимир Царевский // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – т. № 5. – С. 57-64.

Юрчак М. Потенціал впливу балканських держав на формування політики ЄС щодо України / М. Юрчак // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 13. – С. 163–170.

Рейтинг стран мира по уровню процветания. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2016. URL: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info.

Статистична інформація. Зовнішньоекономічна діяльність. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Посольство України в Болгарії. Стан торговельно-економічних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Болгарію [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/bulgaria/ua/16937.htm.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII. – Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу: htpp://zakon3. rada.gov.ua.
Copyright (c) 2019 В. Г. Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua