DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108756

МАРКЕТИНГ НЕЗАЛЕЖНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ СТАРТАПІВ

Л. І. Мулик, С. О. Солнцев

Анотація


У статті визначено основні складові діяльності стартап-проектів, що включають наявність інноваційної ідеї, інтелектуальні та  фінансові ресурси та маркетинг інновацій. Систематизовано підходи вчених до визначення етапів розвитку стартапів і проаналізовано найбільш використовувані з них. Окреслено специфіку етапів розвитку незалежних та афілійованих стартапів, проведено їх порівняльний аналіз, і як результат, розкрито відмінності в етапах, їх послідовності та маркетинговій діяльності  незалежних та афілійованих стартапів, серед яких зокрема наступні: різні етапи та напрямки розвитку проектів, цільові аудиторії на кожному з етапів діяльності стартапу, джерела фінансування; різняться принципи формування команди та інститути, що повинні бути задіяні при розробці та виведенні продукту на ринок, відповідно відрізняються канали збуту та комунікацій, що використовуються компаніями. На основі детального аналізу вище зазначених питань в статті наведено маркетингові дії на кожному із етапів розвитку стартап-проектів інноваційної продукції.


Ключові слова


стартап; поняття стартапу; бізнес-модель; маркетинг стартапів; інновації; маркетинговий аналіз; інвестиції; комерціалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / С. Бланк, Б. Дорф.– М. : Альпина Паблишер, 2013. – 616 с.

Студія «Startup Creation» - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://startupcreation.net.

Журнал «Forbes» - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.ru.

Этапы развития стартапов - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://startup-house.ru/stati-pro-startapy/link/etapy-razvitiya-startapov.

Что такое стартап - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoe-startap.html.

От идеи к реализации: 12 этапов проектирования стартапа - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kontur.ru/articles/1493.

Content marketing innovation in the enterprise - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/146.pdf
Copyright (c) 2019 Л. І. Мулик, С. О. Солнцев

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua