DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108757

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Е. П. Шаповалова

Анотація


В статті уточнюється категоріальний апарат теорії маркетингу в частині застосування етичних засобів впливу на споживача. Доведено, що етичний маркетинг компанії залежить від її корпоративної етики, яка в свою чергу формується на підставі ділової і професійної етики. Визначене місце етичного маркетингу в системі холістичного маркетингу підприємства. Він розглядається як база для реалізації маркетингової політики як в середині підприємства так і зовні. Наводиться авторське визначення комплексу етичного маркетингу, сформований типовий комплекс етичного маркетингу для банківської установи. Інструменти етичного маркетингу згруповані за складовими комплексу маркетингу сфери послуг – 7«Р», що полегшує їх використання на практиці. Обґрунтовано визначну роль інструментів етичного маркетингу в формуванні партнерських відносин зі споживачами.


Ключові слова


партнерський маркетинг; ринок банківських послуг; споживач; етика; професійна етика; ділова етика; корпоративна етика; етичний маркетинг; комплекс етичного маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Гронроос К., Войма П. Внутренний маркетинг – перспектива партнерских отношений / П. Войма, К. Гронроос // Маркетинг. Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Я. Гордон. Пер. с англ. под. ред. О.А. Третьяк. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. - 4-е изд. Пер. с англ. / К. Лавлок – М.: Издат. дом «Вильямс», 2005. – 1008с.

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2009. – 328 с.

Сагайдак М.П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг [монографія] / М.П. Сагайдак. – К.: Вид-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». – 2015. – 508 с.

Стаюра М. Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування / М. Стаюра // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3(28). – С. 138-145

Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування комплексу маркетингових комунікаційна ринку банківських продуктів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 248 с.

Решетнікова І.Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності / І.Л. Решетнікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №4. – С. 91-96

Решетнікова І.Л. Етичний маркетинг як інструмент соціальної відповідальності бізнесу і стійкого споживання // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку. Монографія за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 414-422

Інтернет-портал про фінанси та економіку – Finbalance – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/Zbitki-bankivsko-sistemi-v-listopadi-zbilshilisya-v-6-raziv--do-63-mlrd-hrn

Словник української мови: в 11 томах. – Том 2. – 1971. – С. 490

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – 356 c.

Международный стандарт. ISO 26000:2010 Руководство по социальной ответственности – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-243.html

Матеріал з електронної енциклопедії Вікіпедія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Професійна_етика
Copyright (c) 2019 Е. П. Шаповалова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua