DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108758

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА СХОДІ КРАЇНИ

Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова

Анотація


Стаття присвячена ролі держави в регулюванні зовнішньої та внутрішньої торговельної політики в умовах фінансової кризи та нестабільної ситуації на сході України. Аналізується сучасний стан промисловості в Донецькій та Луганській областях, наводяться можливі напрями розвитку вищезазначених регіонів. В рамках цього аналізу висвітлені порівняльні переваги східних областей та зазначені пріоритетні галузі промисловості, які можуть забезпечити високий технологічний розвиток України.

У статті також зазначається, що на даному етапі в країні спостерігається певна технологічна деградація, стисло описується стан науково-технічної галузі та її вплив на рівень конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках.

Дана стаття наводить аналіз сучасних світових тенденцій щодо впровадження обмежувальних заходів та ініціювання антидемпінгових розслідувань в пріоритетних для України галузях господарства, підкреслюючи значимість для нашої країни комерційної дипломатії та змін, як в зовнішньоторговельній, так і внутрішній політиці держави з метою виведення економіки України на рівень розвинених країн.

Ключові слова


антидемпінг; міжнародна торгівля; промисловість; Донецька область; відродження економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Макогон Ю. В. Інновації в сфері енергетики на підприємствах України / Ю. В. Макогон. // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2016. – №13.

Макогон Ю. В. Стратегия возрождения экономики Донецкой области в пост-кризисный период в условиях глобализации / Ю.В. Макогон // Вісник економічної науки України. — 2015. — № 2 (29). — С. 53-58. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Програма науково - технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року. – Офіційний сайт Донецької обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua/main/ua/2369.html

Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Эрик С. Райнерт. – М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 384 с. – (4). – (Экономическая теория).

Чанґ Х. Економіка. Інструкція з використання / Ха-Юн Чанґ. – Київ: Наш Формат, 2016. – 400 с.

Офіційний веб-сайт компанії Метінвест [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.metinvestholding.com/ru/press/articles/show/7309

Офіційний веб-сайт The World Trade Organization [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.
Copyright (c) 2019 Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua