DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108760

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС

І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов

Анотація


У статті досліджено особливості зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств України у сучасних умовах. Розглянуто систему нормативно-правових актів регулювання експорту досліджуваного виду економічної діяльності. Обґрунтовано напрями вдосконалення українського законодавства у сфері сільськогосподарської діяльності, а також основні стандарти покращення якості продуктів харчування з метою приведення певних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами ЄС. Досліджено географічну та товарну структуру сільськогосподарської продукції підприємств України. Виявлено основні ризики, які негативно впливають на експортну активність досліджуваного виду економічної діяльності. Доведено, що зазначений підхід дозволить визначити механізми підвищення рівня конкурентоспроможності сільського господарства України та розробити дієві стратегії, які сприятимуть зростання питомої ваги вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому ринку.

Ключові слова


сільськогосподарська продукція; зовнішньоекономічна діяльність; міжнародні ринки; експорт; імпорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Галазюк Н.М. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку / Галазюк Н.М. // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2013. – № 10. – С. 56-62. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(2)__9

Rzepka A., Ślusarczyk B., Correlation and dependence between: Business-Globalisation-Information Society and Global Society, International Journal of Management Invention, Volume 5 Issue 1, January 2016, ISSN 2319-8028s. 39-45.

Офіційний портал публікацій з права Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Державна підтримка органічного сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Other_events/Organic_Forum_2015/Natalie_Prokopchuk_National_Forum_Organic_Ukraine_27_02_2015__1_.pdf

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/

Аналітика українського ринку експорту кукурудзи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://msb.aval.ua/news/?id=24942

Експорт зернових культур України за 2014/2015 МР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%202014-15%20%D0%9C%D0%A0.pdf

Maize (corn) Monthly Price - US Dollars per Metric Ton [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=120

Commodity exchanges [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.whichwaytopay.com/world-commodity-exchanges.asp

Возможности и перспективы глубокой переработки кукурузы в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apk-inform.com/ru/consulting/corn_ukr2016
Copyright (c) 2019 І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua