DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108764

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, І. В. Мілько

Анотація


У статті проаналізовано поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ), визначені критерії інвестиційної привабливості країни та регіонів. Наведено дані динаміки міжнародної інвестиційної позиції України та динаміка надходження та відтоку іноземних інвестицій. На їх основі, а також на основі даних міжнародних рейтингів, було зроблено висновок про негативну інвестиційну ситуацію в Україні. Визначено низку негативних факторів, які є чинниками погіршення інвестиційного клімату та в довгостроковій перспективі є перешкодами до зростання числа інвестицій в українську економіку. Розглянуті галузі залучення іноземних інвестицій є пріоритетними з огляду на незбалансованість структури інвестицій, визначено питому вагу цих галузей у загальній структурі економіки. Запропонований ряд рекомендацій щодо стимуляції залучення прямих іноземних інвестицій. 

Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інвестиційний клімат; макроекономіка; інвестиційний потенціал; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Investopedia. Foreign Direct Investment – FDI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://zakon5.rada.gov.ua/.

Попельнюхов Р.В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.investplan.com.ua/.

Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipsii10

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

UNCTAD World Investment Report 2015 // http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf.

Фатюха Н.Г., Дем’яненко Я.Ю. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку українисталий розвиток економіки / Н.Г. Фатюха, Я.Ю. Дем’яненко // Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка та управління національним господарством, №3, 2014, c. 54-58.

Маркевич К.Л. Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України / К.Л. Маркевич. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015 № 2(4), Ч. 1, c 249-254.

International monetary fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/.

Огляд світової економіки. Умови ведення бізнесу змінюються: наші прогнози на 2013 р. [Електронний ресурс] / Price water house Coopers. – Режим доступу : http://www.pwc.com/en_UA/ua/.

International Business Compass 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.bdo-ibc.com/fileadmin/dokumente/BDO-IBC-Summary-2015_ENG.pdf.

Юр’єва Т.Г., Якименко В.В. Пріоритетні сфери, зони та об’єкти іноземного інвестування в Україні / Т.Г. Юр’єва, В.В. Якименко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www.nbuv.gov.ua/.
Copyright (c) 2019 Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, І. В. Мілько

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua