DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108770

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Н. Тупкало

Анотація


У статті викладені розроблені автором концептуальні засади методології інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств. Дано визначення категорії «Інноваційний інжиніринг процесно-орієнтованих підприємств» як методології, що з'єднує разом науково-економічні та інформаційно-технічні знання з метою вирішення завдання забезпечення економічної стійкості підприємства шляхом проведення адаптивних перетворень на стратегічному рівні і на рівні протікання управлінських і технологічних бізнес-процесів на основі інжинірингової концепції «організаційна структура слідує за стратегією». Розроблена модель інноваційного механізму реалізації інжинірингової концепції «організаційна структура слід за стратегією». Як описового візуалізоване уявлення об'єктів бази знань процесного менеджменту інноваційно-орієнтованого підприємства в рамках його системи ланцюжків створення бізнес-цінностей запропоновано використовувати мову процесного бізнес-моделювання TML (Мова моделювання Тупкало, англ.TML - Tupkalo Modeling Language). Розроблено функціонал рішення задачі синтезу інноваційно-орієнтованої системи управління підприємства.

Ключові слова


інноваційний інжиніринг; бізнес-процес; процесне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тупкало В.Н. Процессный подход к управлению: от деклараций стандарта ISO 9001 к методологическим основам теории процессного управления / В.Н. Тупкало, С.В. Тупкало // Системы управления, навигации и связи: сб. науч. тр. ЦНИИНУ. – К., 2007. – Вып.4. – С.114 - 118.

Тупкало С.В. Процессно-ориентированное бюдженирование: от общей известной идеи к конкретной методике системного внедрения / С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системы управления, навигации и связи: сб. науч. тр. ЦНИИНУ. – К., 2008. – Вып.3(7). – С.135 - 142.

Процессное управление – первые итоги и перспективы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso- 9001.ru/index.php3?mode=&id=528

Репин В.В. Кризис…в управлении бизнес-процессами? [Электронный ресурс]. –Режим доступа к статье: http:// www.klubok.net/article2432.html

Елиферов В. Г. Практика автоматизации бизнес-процессов [Електронний ресурс] / В. Г. Елиферов, А. П. Прошин. – Режим доступа к статье: http://www.interface.ru/home.asp?artId=20838

Тупкало В.М. Бізнес-інжиніринг сучасних процесно-орієнтованих підприємств: монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.

Chandler A. D. Strategy and Structure / A. D. Chandler.– Cambridge: MIT Press, 1962.

Рубцов С.В. Опыт использования стандарта IDEF0 /С.В.Рубцов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье: www. iteam.ru.
Copyright (c) 2019 В. Н. Тупкало

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua