DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135916

ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ МІЖ ПРЯМИМИ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА УМОВАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТА НЕЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

В.В. Дергачова, К.В. Мусіна

Анотація


Серед багатьох проблем, що є частиною вивчення економічної науки, економічне зростання завжди було одним з найбільш неоднозначних і суперечливих. Важливість цього питання в трансформаційному середовищі з множинними векторами розвитку стосується як економічно розвинених країн, так і країн, що розвиваються. У статті розглядаються основні концепції економічного зростання. Визначається взаємозв'язок між прямими іноземними інвестиціями та темпами економічного зростання в країнах, що розвиваються, з точки зору основних компонентів збалансованого або незбалансованого розвитку. На прикладі макроекономічних показників представлений їх збалансованість економічного зростання. Прямі іноземні інвестиції описуються як двигун структурних змін в економіці. Головний результат полягає в продемонстрації зв'язку та взаємозалежноісті зростання валового внутрішнього продукту як критерію економічного зростання національної економіки та руху прямих іноземних інвестицій на прикладі країн, що розвиваються, у глобальному контексті. Доведено, що сталий потік прямих іноземних інвестицій забезпечує рівновагу економічного зростання внаслідок зростання нових секторів економіки. Динаміка руху прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у групах різних країн (розвинутих, країнах, що розвиваються, перехідних) та майбутніх тенденцій їх розвитку. Проаналізовано основні тенденції залучення іноземних інвестицій країнами, що належать до різних класифікаційних груп. Проведено огляд причин змін в обсягах прямих іноземних інвестицій у різні періоди функціонування світової економічної системи. Наукова новизна полягає у встановленні взаємозв'язку між прямими іноземними інвестиціями та темпами зростання країн, що розвиваються, з точки зору фундаментальних компонентів збалансованого або незбалансованого розвитку, що дозволяє здійснювати подальші дослідження, зосереджені на факторному аналізі потоків ПІІ.

Ключові слова


економіка країн; що розвиваються; прямі іноземні інвестиції; ВВП; економічне зростання;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hausman, D. Kuhn, Lakatos and the Character of Economics / D. Hausman: New Directions in

Economic Methodology: ed. by R. Backhouse. - London: Routledge, 1994. - P. 195-215. P. 198

Safronchuk MV Economic Growth (Chapter 25, paragraphs 1-6): The course of economic

theory: textbook - 5th revised, supplemented and revised edition - Kirov: ACA, 2004. - P. 605-

Structural policy of the state in the mechanism of economic growth. URL:

http://libbook.net/book_124_page_46

Larionov II, Arefiev P.V. The theory of "big push" and its applicability to the Russian economy.

URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/12/13134

International Monetary Fund. FDI in developing countries. International Monetary Fund, 2017.

URL:

http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?hdCountrypage=&NewQuery=fdi+developing+econ

omies&search=Search&filter_val=N&col=SITENG&collection=SITENG&lan=eng&iso=&requ

estfrom=&countryname = & f .

WORLD INVESTMENT REPORT INVESTMENT AND THE DIGITAL ECONOMY 2017.

UNITED NATIONS PUBLICATION. URL:

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf.
Copyright (c) 2019 В.В. Дергачова, К.В. Мусіна

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua