DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135929

АНАЛІЗ ПРИЧИННОСТІ МІЖ ІННОВАЦІЙНИМИ ТА ЕКСПОРТНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

А.Р. Дунська, О.В. Бузинник

Анотація


Очевидно, що Україна має покращити інноваційну та підприємницьку екосистему, щоб робити прогрес у напрямку економіки, орієнтованої на інновації та високу додану вартість. Тому виробництво цінних та високоякісних інноваційних продуктів, вдосконалення існуючих та впровадження нових прогресивних технологій, внесення змін для інноваційного середовища мають основне значення для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках. Ці можливості можуть бути забезпечені розвитком як інноваційного, так і експортного потенціалу підприємства. У даній статті проаналізовано причинні зв’язки між інноваційною діяльністю та експортним потенціалом компаній. Визначено поняття «інновація» та її складові, що є факторами покращення експортної ефективності компаній. Розглянуто протиріччя: чи проведення інноваційної політики спричиняє підвищення експортної активності, або ж навпаки. В результаті було проаналізовано два аспекти взаємного впливу: чи фірми, які експортують, беруть досвід на зовнішніх ринках, щоб стати більш інноваційними, ніж фірми, які зосереджуються лише на внутрішніх ринках (гіпотеза «навчаються за експортом»), або ж вони інвестують в інноваційну діяльність, щоб стати більш інноваційними і продуктивними, перш ніж вони вирішать вийти на зовнішні ринки (гіпотеза самопідбору). Далі ми пояснили модель торгівлі та інновацій, а також питання інтернаціоналізації науково-дослідної роботи фірми (тобто ситуація, коли фірми все більше переводять діяльність відділу досліджень і розробок на офшор в інші країни, щоб виявити нові тенденції на ринку та технології у всьому світі). Далі визначено основні аспекти інноваційної діяльності, в т.ч. дослідження та розробки, що впливають на результативність фірм. З Global Innovation Survey агентства PwC, яке встановило пряму кореляцію між інноваціями та ростом компанії, ми зробили певні висновки як інноваційне мислення призводить до росту вартості компанії та покращенню зовнішньоекономічної діяльності компанії. За допомогою регресійного аналізу виявлено вплив витрат на дослідження та розробки на показники ефективності діяльності компанії (на прикладі ПрАТ «Вентиляційні системи»).

Ключові слова


інновації; експорт; НДДКР; модель торгівлі та інновацій; причинні зв’язки.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aghion (March, 2017). The Impact of Exports on Innovation: Theory and Evidence. Aghion,

Bergeaud, Lequien and Melitz. Retrieved from:

https://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/impact_of_exports.pdf

Akcigit, U., S. T. Ates, and G. Impullitti (2014): “Technology Dynamics, Innovation Policy and

the Gains from Globalization”

Alfons Palangkaraya. The Link between Innovation and Export. Retrieved from:

http://www.eria.org/ERIA-DP-2012-08.pdf

Aw, B. Y., Roberts, M. J. and Xu, D. Y. (2011) R&D Investment, Exporting, and Productivity

Dynamics, American Economic Review, 101, 1312–44.

Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. HarperBusiness, reprint edition: May 9, 2006. –

p.

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Other operating expenses,

thousand UAH

Revenues, thousand UAH

Frenz, M. and Ietto-Gillies, G. (2009) The impact on innovation performance of different

sources of knowledge: Evidence from the UK Community Innovation Survey, Research Policy,

, 1125-35

Grossman, G. M. and E. Helpman (1991): Innovation and growth in the global economy, MIT

Press.

Mayer, T., M. J. Melitz, and G. I. P. Ottaviano (2014): “Market Size, Competition, and the

Product Mix of Exporters,” American Economic Review, 104, 495–536.

Oslo Manual: the measurement of scientific and technological activities / Organization for

Economic Cooperation and Development. Retrieved from:

http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf

PwC Global Innovation Survey: Innovation, growth and business strategy. September, 2013.

Retrieved from: https://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/breakthroughinnovation-growth.pdf

Schumpeter, Joseph Alois. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical

Analysis of the Capitalist Process, New York and London, McGraw – Hill Book Company Inc.,

Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA). Financial Statements

of Private Joint Stock Company «Ventilation Systems». Retrieved from:

https://smida.gov.ua/db/participant/30637114
Copyright (c) 2019 А.Р. Дунська, О.В. Бузинник

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua