DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135930

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В.В. Дергачова, О.В. Бойко

Анотація


Ефективне функціонування внутрішнього ринку є однією із детермінант, котрий формує ендогенно-орієнтовану модель розвитку України. Зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки залежить від розвитку її зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стимулювання експортного потенціалу та налагодження співпраці з стратегічними країнами-партерами. Експортний потенціал підприємства є основою для розробки зовнішньоекономічної стратегії, а його фактори визначають механізм формування стратегії. У статті розглянуто сутність понять «експорт» та «експортний потенціал» як економічних категорій. Виокремлено складові експортного потенціалу підприємства, основні принципи та фактори впливу на нього. Досліджено динаміку та сучасні тенденції розвитку експорту деревообробної промисловості України, визначено ключові країни-партнери. Ідентифіковано фактори, які стримують розвиток експортного потенціалу деревообробної промисловості й знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку. Запропоновано заходи щодо стимулювання розвитку експортного потенціалу вітчизняних деревообробних підприємств, використання яких, у перспективі, призведе до інтенсивного розвитку експортного потенціалу досліджуваної галузі. Основними бар’єрами ефективного використання експортного потенціалу у сфері імплементації ЗВТ з ЄС є: застаріла матеріально-технічна база та високий ступінь зносу наявного виробничого потенціалу; незбалансованість внутрішнього ринку; витратомісткість переробки деревини в Україні; розбіжності в технічних і санітарних стандартах; переважання експорту необробленої деревини; імпортозалежність галузі. Сформовані рекомендації, впровадження яких наддасть змогу прискорити розвиток експортного потенціалу: експортна диверсифікація; імпортозаміщення; впровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні; система Європейської сертифікації готової продукції з деревини.

Ключові слова


експортний потенціал; підприємство; деревообробна промисловість; перспективи розвитку; асоціація з ЄС;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


About foreign economic activity: Law of Ukraine from 16.04.1991 № 959-ХІІ. Date of

update: 01.03.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (application date:

12.2017).

Azrylian A.N. The Big Economic Dictionary / Ed. A. N. Azriliyana. Moscow, 1994. P. 478.

Seifullaeva M. E. Export potential of the Russian regions in the conditions of globalization of

the world economy. Marketing: a textbook / for ed. M. E. Seifulaeva, V. M. Kapitsyn.

Moscow, 2001. P. 6.

Milnyk T. Export potential of Ukraine: methodology of evaluation and analysis. International

Economic Policy Magazine. 2008. № 1-2. P. 241-271. URL:

http://journals.uran.ua/jiep/article/view/27507/24687.

Dunskaya A.R., Gurbovskaya N. I. Peculiarities of the formation of export potential of

Ukrainian enterprises in the context of international integration. Modern approaches to

enterprise management: materials of scientific works of the VI Ukrainian Scientific and

Practical Conference. Cherkasy, 2015, p. 544.

Legal characteristic of Ukraine. URL:

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&cat_id=32 (the date of

the brutality: 15.12.2017).

Licorice. URL:

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=101934&cat_id=32 876 (the

date of the brutality: 15.12.2017).

State Forest Resources Agency of Ukraine. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/ (date of appeal:

12.2017).

Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic

Challenges and New Opportunities: Scientific Report / ed. acad. NAS of Ukraine and Corr.

NAS of Ukraine T.O. Ostashko; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of

Economics and predicting. NAS of Ukraine. Kyiv, 2016. 184 p.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

About the peculiarities of state regulation of activity of subjects of entrepreneurial

activity, related to the sale and export of timber: Law of Ukraine dated April 9, 2015 № 325-

VIII. Date updated: 10.10.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2860-15

(application date: 16.12.2017).

European truth. URL:

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/02/22/7062034/ (date of submission:

12.2017).
Copyright (c) 2019 В.В. Дергачова, О.В. Бойко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua