DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135936

ВПЛИВ ВІДСОТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ДИНАМІКУ ВВП ЛАТВІЇ

В.Я. Голюк

Анотація


Метою статті є аналіз впливу відсоткової політики на динаміку валового внутрішнього продукту у Латвії. Починаючи з середини 90-х років економічна активність у Латвії постійно зростала, її економіка демонструвала одні з найвищих показників зростання в Європейському Союзі – зростання її валового внутрішнього продукту приблизно вдвічі перевищило середній показник по Європейському Союзу. Монетарні фактори були серед основних драйверів економічного зростання у Латвії. Латвія є однією з постсоціалістичних країн, які досягли успіху у використанні політики монетарної експансії для стимулювання економічного зростання. З цією метою Банк Латвії використовував короткострокові кредити для підтримки ліквідності комерційних банків, впровадив кредитні аукціони та ломбардні кредити. Він підтримував обсяг грошової маси у визначених параметрах та регулював рівень ліквідності комерційних банків шляхом зміни мінімальних резервних вимог. Кредитна експансія реалізувалася монетарною владою за належних макроекономічних умов – центральний банк Латвії приділяв увагу контролю пропозиції грошей, швидкості грошей, інфляції, валютного курсу та іншим макроекономічним індикаторам. Це дослідження підтверджує роль відсоткової політики у зростанні валового внутрішнього продукту Латвії. У роботі для аналізу ступеню зв’язку між реальною відсотковою ставкою та динамікою валового внутрішнього продукту в Латвії було використано кореляційний аналіз. Результати дослідження виявили, що у 1996-2013 зв’язок реальної відсоткової ставки зі зростанням валового внутрішнього продукту був негативним і досить значним. Тест Гренджера на причинність визначив, що реальна відсоткова ставка впливає на приріст валового внутрішнього продукту у короткостроковому періоді, а у довгостроковому (два і більше років) відсоткова ставка визначає зростання валового внутрішнього продукту.


Ключові слова


відсоткова політика; економічне зростання; валовий внутрішній продукт; кореляція; причинність; Латвія;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Senfelde M. The role of investment in a sustainable development of the economy of Latvia.

Management and sustainable development. 2005. № 1-2 (12). URL:

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/12/12-12_M_Senfelde.pdf

Bitāns M., Purviņš V. The development of Latvia's economy (1990-2004). URL:

https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/citaspublikacijas/Bitans_Purvins_EN.

pdf

Внешние факторы роста экономики Латвии в 2000-2007 гг. Москва: Институт экономики

РАН, 2013. URL: http://cc-sauran.kz/rubriki/economika/40-vnesh-factor.html

Lavtijas Banka annual report. Riga: Lavtijas Banka, 1998. URL:

https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/gp/LB_AR_1998_eng.pdf

Rouldugin V. Inflation and monetary policy in Latvia. International Internet Magazine. Baltic

States news & analytics. Riga, 2009. URL: http://www.balticcourse.com/eng/analytics/?doc=9049

World development indicators. World Data Atlas Knoema. URL:

https://knoema.ru/WBWDI2018/world-development-indicators-wdi (дата звернення:

02.2018).

Quarterly National Accounts. OECD. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=220# (дата

звернення: 01.02.2018).
Copyright (c) 2019 В.Я. Голюк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua