DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136541

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ФАРМАК»

Ж.Т. Черноусова, А.П. Міщенко

Анотація


У статті розглянуто проблему розвитку та конкурентоспроможності підприємств фармацевтичної галузі України як однієї з провідних наукоємних та прибуткових галузей діяльності у світі. Наголошено на важливості розвитку фармацевтичного ринку як одного з елементів забезпечення національної безпеки держави. Проблему інноваційного та технологічного розвитку галузей української економіки визначено як центральну в сучасних економічних умовах. Зазначено, що задля забезпечення стабільного розвитку фармацевтичної індустрії необхідним є використання передових концепцій, методів та інструментів менеджменту. Досліджено перспективи урізноманітнення продуктового портфелю інноваційними розробками за рахунок залучення зовнішніх інвестицій. Проаналізовано можливість переходу фармацевтичної галузі на міжнародні стандарти розробки, досліджень, виробництва та сертифікації продукції, так як можливість інноваційного розвитку є основним фактором конкурентоспроможності таких високотехнологічних галузей промисловості як фармацевтика. Досліджено фінансовоекономічне становище фармацевтичної галузі України у розрізі основних фінансових показників. Незважаючи на системний макроекономічний спад промислового виробництва по країні, були приведені дані, що підтверджують стійкий тренд до зростання обсягів продажу фармацевтичної продукції вітчизняних підприємств. Інтерпретовано результати аналізу та визначення можливості забезпечення інноваційного розвитку на прикладі ПАТ «Фармак» як одного з підприємств-лідерів фармацевтичної промисловості, використовуючи економічні дані підприємства, елементи фінансово-економічного аналізу та визначення ступеня фінансової стійкості за допомогою апарату нечіткої логіки. В статті була підтверджена думка щодо важливості проведення інвестицій у технологічні інновації. Визначено напрями потенційних майбутніх досліджень.

Ключові слова


конкурентоспроможність; економічний аналіз; фармацевтична промисловість; фінансова стійкість; апарат нечіткої логіки; ступінь ризику банкрутства;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ostankova L.A. Analysis, modeling and management of economic risks. Tutorial /

L.A. Ostankova– K.: Educational literature center, 2011. – P. 208-221.

Berdar M. Competitiveness strategies of Ukrainian pharmaceutical companies / M. Berdar //

Theoretical and applied issues of economics. – 2014. – №1 (28). – P.346-358.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Financial statements and information about the Farmak JSC. URL:

https://farmak.ua/financial_statements_and_information_about_the_company

State service of Ukraine on medicines. Medicine production. URL: http://www.diklz.gov.ua/

Nedosekin A. O. Methodological basis for financial activities modeling using fuzzy sets

descriptions. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf

Fedorovych R.V. Economic analysis. Tutorial / V.M. Seredynska, O.M. Zagorodna, R.V.

Fedorovych– Ternopil: Aston Publishing house, 2010. – P.346-509.
Copyright (c) 2019 Ж.Т. Черноусова, А.П. Міщенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua